• Det er to viktige budskap som følger tildelingen av årets fredspris, sa vinneren selv, Muhammad Yunus, da han lørdag møtte norsk og internasjonal presse i Nobelinstituttet i Oslo.

– Det ene er at fattigdommen er en fare for freden i verden. Det er en direkte sammenheng, sa Yunus.

– Det andre budskapet er at Grameen Banks system med mikrokreditt er et egnet middel til å avskaffe noe av fattigdommen. Det betyr en anerkjennelse som betyr mye for oss, sa fredsprisvinneren.

– Det at Nobelkomiteen knytter mikrokreditt til en måte å fjerne fattigdom på, er en stor inspirasjon for oss alle, sa Yunus.

Han viste til det faktum at om lag to tredeler av verdens befolkning faller utenfor de tradisjonelle finansieringssystemer.

– Skal vi klare å avskaffe fattigdom, må alle i prinsippet innlemmes i verdens finansieringssystemer. Her fremstår mikrokreditt som et system som virker effektivt, sa Yunus.

Om sine personlige følelser i forbindelse med tildelingen sa årets fredsprisvinner at han hadde hørt og lest om Nobels fredspris, men aldri i sine villeste fantasier hadde drømt om at han noen gang skulle få motta en slik heder.

Direktør for Nobelinstituttet, Geir Lundestad, passet på at alt gikk riktig for seg da prisvinner Muhammad Yunus og og Mosammat Taslima Begum som representerer Grameen Bank, skrev under på protokollene på Nobelinstituttet i Oslo lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX
Larsen, Håkon Mosvold
Prisvinneren Muhammad Yunus under pressekonferansen. FOTO: REUTERS/Leonhard Foeger
LEONHARD FOEGER
Prisvinneren Muhammad Yunus sammen med styremedlem Mosammat Taslima Begum i Grameen Bank. FOTO: REUTERS/Leonhard Foeger
LEONHARD FOEGER
Muhammad Yunus ved ankomsten til Grand Hotel. FOTO: REUTERS/Leonhard Foeger
LEONHARD FOEGER