ýJeg er veldig redd for at dette er folk som blir glemt, og skulle gjerne ønske at vi hadde større press på denne saken, sier Halvorsen til NTB. Hun setter derfor mer enn gjerne denne saken på listen over valgdebatt-tema. FN-rapporten som viser at forskjellen mellom fattige og rike øker i Norge har fått både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ut av sommerdvalen.Halvorsen tror at dette er et tema som folk interesserer seg for.ýJeg tror mange mennesker i dette landet mener det er skammelig at fattigdommen øker, sier Halvorsen. Valgkamp SV-lederen påpeker at stortingspolitikerne stort sett er enige om virkelighetsbildet. Det er enighet om at antall fattige øker i Norge, og hvilke virkemidler som skal til for å gjøre noe med det.ýMen det mangler politisk vilje, mener Halvorsen. Hun påpeker at dette ikke er noe stort problem, og at Norge nettopp derfor skulle kunne gjøre noe med det.Hun får tett følge av parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, som var sosialminister i den forrige regjeringen. Meltveit Kleppa er usikker på om saken vil dø ut etter valget.ýDet beror på Arbeiderpartiet. Jeg synes de har vært overraskende nølende i forhold til å følge opp denne saken, sier hun. Forslag som Meltveit Kleppa utarbeidet da hun satt som sosialminister, er ikke fulgt opp av regjeringen, påpeker hun. Sp-politikeren advarer Thorbjørn Jagland, som har kalt Jan Petersen hjerterå.ýDersom Jagland vil unngå å få samme stempel må han sørge for at omsorg for de fattige ikke bare er ord, er hennes kommentar. Barn Undersøkelsen viser at funksjonshemmede og innvandrere utgjør en betydelig del av de fattige i Norge. Halvorsen og Meltveit Kleppa er enige i at det er viktig å styrke barnefamiliene i denne gruppen.ýFor ungene sin del haster det med å sikre familiene en høyere inntekt, sier Meltveit Kleppa til NTB. Ved å øke barnetillegget i uføretrygden vil midler gå direkte til funksjonshemmede familier. Hun er ikke imponert over de nye retningslinjene for sosialhjelp som regjeringen har innført. Hun mener satsene som er tilrådet er betydelig lavere enn det som trengs for å leve i de store byene i landet.ýIkke minst i Oslo, hvor også forskjellen mellom fattig og rik er størst, kommenterer Sp-politikeren. SV-lederen påpeker på sin side at millionærer i dag mottar barnetrygd, mens fattige får barnetrygden trukket fra i sosialstøtten.ýDette er grovt urettferdig, sier Halvorsen til NTB. Arbeid Fleksibilitet i arbeidsmarkedet og støtteordninger er det enkleste, men viktigste grepet politikerne kan ta for å hjelpe nordmenn ut av fattigdom, mener Sp.Meltveit Kleppa vil gi større muligheter for uføretrygdede å være i jobb når de er i stand til det. Hennes forslag er å gi lønnstilskudd til bedrifter som tar imot arbeidskraft som ikke fungerer hundre prosent av tiden. Muligheten til å kombinere arbeid og trygd ville bedre de økonomiske vilkårene for mange av landets fattige.ýAlle undersøkelser viser at skillet går mellom de som har arbeid og de som ikke har arbeid, påpeker Sp-politikeren. I tillegg vil Senterpartiet bedre kommuneøkonomien, mens SV vil ha bedre boligpolitikk med flere billige utleieleiligheter. Det som kjennetegner folk med dårlig økonomi er at de flytter ofte. Dette gir svært ustabile forhold for ungene, påpeker hun.ýFattigdom går i arv, sier Kristin Halvorsen.