I dag er grensen for å betale toppskatt 289.000 kroner og om lag 870.000 arbeidstakere må betale denne skatten. Regjeringen vil foreslå en reell heving av grensen til neste år, sa Stoltenberg.

Formålet er å følge opp den faglig-politiske handlingsplanen mellom LO og Ap som ble lagt fram på konferansen.

-Arbeiderpartiet har de to siste årene fått tilslutning til å redusere skatten på lavere lønnsinntekter. Vi vil arbeide for å senke skatten på de laveste inntektene ytterligere, men samtidig også prioritere redusert skatt på middels lønnsinntekter, sa Stoltenberg.

NTB