• De som arbeider med farlig avfall i renovasjonsselskapet NGIR i Nordhordland vet ikke om det er syre, eksplosiver eller olje de får mellom hendene, mener Arbeidstilsynet.

Tilsynet har avdekket flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter om kjemisk og biologisk helsefare. Inspektør Kurt Halås opplyser til lokalavisen Strilen at behandlingen av farlig avfall ved renovasjonsselskapets anlegg i Kjevikdalen er ute av kontroll.

Ifølge Arbeidstilsynet er problemet manglende merking, feil merking og utydelig merking av det farlige avfallet. De ansatte brukte heller ikke korrekt verneutstyr, avdekket inspeksjonen 10.februar.

Selskapet har nå fått pålegg om å ordne opp innen midten av mars. Dersom ikke påleggene blir fulgt opp, må mottaket for farlig avfall stenge fra 22. mars.

Informasjonsansvarlig Margunn Instefjord i NGIR beklager overfor Strilen at bedriften ikke har hatt orden på rutinene. Hun forklarer problemet med at regelverket er svært komplisert, og at selskapet har fulgt sikkerhetsregler som gjelder for lagring og transport, men ikke for behandling av farlig avfall. Hun tror ikke saken svekker NGIRs omdømme på sikt. Bedriften fikk i fjor status som såkalt Miljøfyrtårn.