— Han har vanskelig for å gå inn i dette som han har gjort, for å forbedre seg. Og det er ikke gitt at psykiatrien kan hjelpe Viggo Kristiansen.

Dette sier professor i sosialmedisin Kjell Noreik til NTB etter at han onsdag la fram en ny vurdering av 22-åringen, basert på at lagmannsretten tirsdag fant Kristiansen skyldig i voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Aktor la onsdag ned påstand i Agder lagmannsrett om 21 års forvaring for Viggo Kristiansen.

Farlig

— Han er å oppfatte som farlig, sier Noreik - som overfor retten gjorde det klart at Kristiansen oppfyller kriteriene for forvaring.

Det er en nærliggende fare for gjentagelse av voldelige handlinger og overgrep. Med andre ord er det en klar fare og risiko for voldelig eller seksuell kriminalitet skal gjenta seg fra Kristiansens side, utdypet den rettsoppnevnte sakkyndige professoren.

Livstid?

— Mirakler kan heldigvis skje, sier Noreik på spørsmål om Kristiansen noen gang kan bli friskmeldt.

— Det er utenfor vårt fagfelt å foregripe en diagnose som ligger 15 eller 30 år fram i tid. Men i selve forvaringsopplegget ligger det en mulighet for at folk kan bli sittende inne med tilsyn resten av livet. Det er en risiko for at Kristiansen kan komme til å oppleve dette, men han er jo en ung mann, så dette er det umulig å si noe helt sikkert om, sier Noreik.

Naturlig for ham

Spesialist i psykiatri, Olaf Bakke, observerte Jan Helge Andersen før forhandlingene i byretten i fjor, og besøkte Andersen på nytt i fengsel tirsdag for å gi sitt syn på 21-åringen i Agder lagmannsrett onsdag.

Han sa at Andersen ikke har klart å gi noen forklaring på hvorfor han ikke kastet kniven, løp fra stedet eller grep inn da Kristiansen voldtok i Baneheia 19. mai 2000.

— Man kan tenke seg andre måter å reagere på enn Andersens unnfallenhet. Men dette tror jeg var naturlig for ham, både ut fra situasjonen der og da og hans generelle personlighet, sier Bakke.

— Dersom Jan Helge hadde vært en mer besluttsom og aggressiv person, ville han ikke vært så mye sammen med Viggo Kristiansen. Han ville ikke funnet seg i det, la han til.

Aktor la onsdag ned påstand om 21 års fengsel for Jan Helge Andersen i Baneheia-saken. Her mener altså påtalemyndigheten ikke han bør settes i forvaring.

(NTB)