Først gikk psykologiprofessor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen ut og oppfordret kvinner til å få barn i begynnelsen av tjueårene.

Så slo kollega, godt voksen fembarnsfar og pedagogikkprofessor Arild Raaheim tilbake, og hevdet at det var tøvete å oppfordre kvinner til å få barn tidlig.

Nå kommer tredje UiB-professor på banen. Psykologiprofessor og samlivsforsker Frode Thuen mener fedrene har fått for lite oppmerksomhet i debatten.

— Lær å sette grenser

— Det er etter hvert mange menn som har havnet i samme rolle som kvinner. De moderne mennene som vil være både karrieremenn og familiefedre, får en like stor belastning, sier han.

— Når både mor og far skal gjøre karriere, er det duket for konflikt, dårlig samvittighet og en evig balansegang.

Thuen har to råd til moderne familier som vil unngå utbrenthet og samlivsbrudd:

n Sett grenser, så ikke jobben spiser seg inn i privatlivet, og omvendt. I dag er grensene mellom arbeid og hjem blitt veldig utydelige, med hjemmekontor og fleksitid.

n Vær realistisk. Kanskje kan man ikke dyrke karrieren like intenst når barna er i førskolealder.

Vi dyrker fortsatt 50-tallet

Thuen mener at problemene oppstår fordi 50-tallshjemmet, der far jobbet, og mor hadde ansvar for hus og hjem, fremdeles er idealet.

— Far forventer at mor skal ta det tyngste ansvaret i hjemmet, mens mor forventer at huset skal være rent. Det går ikke når begge har krevende jobber.

Men å si at gamle mødre har det vanskeligere enn unge, blir for enkelt, mener han.

— Selv fikk jeg mitt første barn i studietiden, og det fjerde da jeg var 42. Begge deler har sine utfordringer. Men for å unngå utbrenthet og samlivsbrudd, er arbeidsfordeling mye viktigere enn alder, sier Thuen.