Tidligere statsråd Gudmund Hernes mener selv at samferdselsministerens idé er glimrende. Men han er sterkt i tvil om statsminister Jens Stoltenberg vil bifalle det Liv Signe Navarsete lanserte i BT 4. juli.

Navarsete sa den gang at hun kunne tenke seg å bruke flere milliarder av oljefondet for å få gjennomført en del store og viktige samferdselsprosjekter innenfor vei og jernbane. Prosjektene skulle gjennomføres av utenlandske entreprenører og utenlandsk arbeidskraft. Da ville ikke den økte pengebruken føre til ekstra press i norsk økonomi.

Økonomisk fornuftig

Gudmund Hernes betegner dette som fornuftig politikk. Han er dermed fullt på linje også med tidligere finansminister Per Kleppe, også fra Ap. Samme dag som Navarsete fortalte BT hva hun kan tenke seg å gjøre, anbefalte Kleppe henne å gjøre nettopp det, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

— Det er både praktisk mulig og økonomisk fornuftig å få store utenlandske entreprenørselskaper på flerårige kontrakter for å gjennomføre store samferdselsprosjekter. Disse tar da meg seg arbeidskraft og utstyr.

Dogmenes makt

— Men jeg tror ikke fornuften vinner, fordi dette støter mot dogmenes makt. I Norge har vi ingen nevneverdig katolsk kirke, men i økonomisk politikk er ingen mer katolske enn Finansdepartementet. Det er særlig to dogmer, eller læresetninger, Hernes sikter til:

Dogme nr. 1: Penger brukt over statsbudsjettet - også på utlendinger og utenlandske selskaper - vil gi ekstra press i norsk økonomi. Jeg tror det er mulig å organisere prosjekter slik at det ikke skjer - men det tror altså ikke Finansdepartementet.

Dogme nr. 2: Finansdepartementet vil bare ha årlige budsjetter. Det gir det maksimale rom for Finansdepartementet hvert år å bruke budsjettene til å styre makroøkonomien.

Klatter litt hvert år

— Men skal man lage store prosjekter i samferdselssektoren - vei eller jernbane - må de strekke seg over flere år. Og da må Finansdepartementet fire på dette prinsippet.

Hernes tror ikke Finansdepartementet vil være i stand til det.

— Kostnadene ved å følge Finansdepartementets dogme, er at mange utbygginger blir ytterst ineffektive. Man tvinges til å klatte litt hvert år - en stump her, en tunnel der, en bro hit og et strekk dit. Var man konspiratorisk, kunne man si at det er Finansdepartements opplegg for å få staten til å se ineffektiv ut.

— Tenk om Nordsjøen ble bygget ut på samme måte: Da ville man bygge et bein på en betongplattform i år - og så vente til neste for å se om man skulle bygge neste bein, sier Gudmund Hernes.

Som Borten

Han bemerker at Liv Signe Navarsete neppe vil være den første som har stanget mot Finansdepartementets solide murer.

— Liv Signe Navarsete kan lett komme i den stilling at hun må si som sin partifelle, tidligere statsminister Per Borten: «Jeg vil, men finansministeren vil ikke».

Bør Norge bruke oljemilliarder på vei og bane? Si din mening.

BERGENS TIDENDE