- Vi fjerner ikke elevrådsarbeidet, sier Lisbet Rugtvedt, statssekretær for kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

- Det er viktig at elevene får diskutere saker de er opptatt av og vi vil sørge for at de fortsatt får muligheten for medvirkning i skolen. Men vi vil finne andre måter å drive elevrådsarbeid på. Vi vil lage en forskrift som skal sikre elevene kan ta opp saker de er opptatt av, selv om faget forsvinner.

Statssekretæren kan ikke si når denne forskriften vil være på plass, men til høsten skal de samarbeide med elevrådsorganisasjonen om å finne nye løsninger.

Ikke vellykket

- Evaluering har vist at elevrådsarbeidet ikke har fungert helt bra. Sammen med den nødvendige omdisponeringen for å få på plass valgfagene har det vært grunnen for at vi har valgt å fjerne det fra timeplanen, forklarer Lisbet Rugtvedt.

- Så det har også vært økonomisk motivert?

- Til en viss grad, ja. Det er kostbart med nye timer.

Forsvarlig løsning

- Forstår du at elever og lærere er frustrerte?

- Jeg har ingen problemer med å skjønne at elever og lærere syns det er synd. De tenker nok at man burde ha jobbet mer med å få faget til å fungere. Men vi som står i budsjett og prioriteringer må noen ganger ta slike avgjørelser, sier statssekretæren.

Nå ligger siste ord hos Stortinget. Høringen er 10. oktober.

- Vi mener vi har funnet en god og forsvarlig løsning. Men elevrådsarbeidet må sikres. Vi lover å kompensere med nye forskrifter, avslutter Kristin Halvorsens statssekretær.