TORGEIR VØLSTAD

— Det er en gryende forståelse av at lite søvn kan assosieres med både vektøkning og muligens også utvikling av sukkersyke, eller diabetes, sier professor dr. med. Bjørn Bjorvatn, senterleder ved Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer ved Universitetet i Bergen.

— Men det alvorligste er når søvnproblemer - og først og fremst problemer med døgnrytmen - blir så store at de faktisk ødelegger skolegangen. Vi regner med at rundt 5 prosent av tenåringene lider av såkalt forsinket søvnfase syndrom.

For mye av det gode

Faktisk kan også for mye søvn i helgene virke negativt.

— Det er jo bra at de unge får sove ut i helgene hvis de har bygd opp et underskudd av søvn. Men det ødelegger døgnrytmen, så mitt råd til foreldre er å få ungene opp i helgene, sier Bjorvatn.

Det finnes lite sikker kunnskap om hvor mye mindre vi sover nå enn før. En amerikansk studie viser at vi sover klart mindre enn for 10-20 år siden, mens en engelsk studie viser at søvnlengde er uendret.

— Likevel er vi ganske sikre på at ungdom legger seg senere og sover mindre enn tidligere, sier professoren

Da støtter han seg blant annet til tall fra en ennå ikke publisert forstudie til et doktorgradsprosjekt om sykdommen forsinket søvnfase syndrom. Undersøkelsen omfatter 1400 norske ungdommer i videregående skole. Bare 22 prosent legger seg før klokken 23 i ukedagene, 44 prosent legger seg mellom kl. 23 og midnatt, 21 prosent i løpet av første time etter midnatt og 13 prosent etter kl. 01.

Fjernsyn og pc

Bjorvatn ser også at mediebruken på kveldstid gjør at vi legger oss senere enn før.

— Økt bruk av koffeinholdige drikker, TV-tilbudet, internett og ikke minst mobiltelefonene gjør at også ungdom legger seg sent. Det tikker gjerne inn meldinger langt ut på natten, sier han, og syns det er interessant at lærere mener at de kunne merke at elevene kom trøttere på skolen etter at chatting på MSN ble vanlig.

En fersk canadisk studie i 10 land viser at norske tenåringer sover minst - i gjennomsnitt syv timer og 45 minutter i ukedagene, over én time mindre enn australske ungdommer. Bjorvatn mener det er rimelig å se dette i sammenheng med at Norge er på topp i internett- og mobilbruk.

— Pluss at i «gamle dager» var det nok strengere og mer kontroll hjemme. Men også foreldre liker å ligge lenge i helgene. Vi er nok generelt blitt mer liberale når det gjelder søvnmønster.

Endres i puberteten

Uheldige endringer av søvnrytmen er også et pubertetsfenomen.

— Det skjer et eller annet biologisk i samband med puberteten. Kroppen har rett og slett behov for å sove lenger om morgenen. Foreløpig vet vi ikke nok om hvorfor, sier Bjorvatn.

— Kanskje hadde det vært best med skolestart i 10-tiden?

— Ja, isolert sett er det riktig. Men det vil jo skape andre problemer, i forhold til lærere, familieliv og så videre, så totalt sett er nok det ingen god løsning.

Og hvis en virkelig mister kontrollen, har professor Bjorvatn følgende råd:

— Ta kontakt med helsevesenet. Vi behandler forsinket søvnfase syndrom med lysbehandling og hormonet melatonin. Det er veldig effektivt.