Exxon Mobil skal ha brukt over 600 millioner kroner på å finansiere klimaskeptikere, ifølge den amerikanske forskningsorganisasjonen Union of Concerned Scientist. Den aktuelle amerikanske forskeren skal ha tette bånd til oljeselskapet, skriver Teknisk Ukeblad.

Forskningsrådet har på sin side hatt styring over et sted mellom 300 og 400 millioner kroner i støtte til forskning i forbindelse med det pågående Polaråret.

— Utrolig drøyt

— Det er utrolig drøyt at Forskningsrådet bruker en person som gjentatte ganger har prøvd å underminere seriøs klimaforskning, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Forskeren er én av ti personer som har utarbeidet en alternativ rapport som kritiserer konklusjonene i FNs klimarapport.

— Generelt vil vi si at når fagpaneler settes sammen er vi opptatt av vitenskapelig kvalitet og erfaring, ikke den enkeltes private politiske oppfatninger, sier spesialrådgiver Thomas Evensen i Forskningsrådet. Rådets direktør Arvid Hallén ønsker ikke å kommentere om han kjente til forskerens bakgrunn fra før.

- Inhabile

Saken kommer på toppen av skarp kritikk fra både forskere og politikere mot Forskningsrådet. Der pekes det på både sviktende saksbehandling og manglende rutiner rundt klagebehandling av avslåtte prosjektsøknader til Polaråret, ifølge Teknisk Ukeblad.

Ledende polarforskere mener at de kan dokumentere flere saksbehandlingsfeil, at fagpanelet som vurderte søknaden ikke hadde polarekspertise, at fagpanelets vurderinger ikke var i tråd med utlysningsteksten og at medlemmer i fagpanelet var inhabile.