– Mange har spurt meg om å komme til deres hjemsted for å holde møter. Det er ikke alltid praktisk mulig, men nå kan man delta i helbredelsesmøter uansett hvor man befinner seg i landet. Dette har aldri blitt gjort tidligere etter det jeg kjenner til, sier Pedersen, daglig leder i Misjonen Jesus Leger, til Fædrelandsvennen.

Hver onsdag åpnes kirkedørene, ikke bokstavelig, men per telefon, til det predikant Pedersen har kalt for «Mirakelhjørnet». Der kan de som ønsker helbredelse taste 0 på telefonen sin. Sykdommer som kreft, leddgikt og grå stær er bare noe av det som blir nevnt.

Det samme prinsippet gjelder også når predikanten spør om noen ønsker å bli frelst. Da gjelder det også å bruke fingrene riktig på telefonen.

Pedersen forstår at mange er skeptiske til telekirken, men det ofrer han ikke mange tanker.

– Skeptikerne må bare være skeptikere. Folk må bruke pengene på det de ønsker, sier han.

Tjenesten koster 100 kroner. Av denne summen går 26 kroner til teleselskapet som formidler, mens de resterende 74 kronene gis som kollekt til Misjonen Jesus Leger.

TOR HØVIK