Han presiserer at han ikke kjenner til om Pettersens soningsforhold i Bergen Fengsel er slik han beskriver dem i et leserinnlegg i Bergens Tidende.

Les innlegget: «Hatet vokser»

– Det er min klare oppfatning at langvarig, lukket soning tærer enormt på fangenes selvbilde. Det skaper en følelse av usikkerhet og ødelegger for mulighetene til å klare seg etter soningen er over. De mister sin egen verdighet, sier Thomas Mathiesen.

– Knekker folk ned

Han kjenner igjen Dan Pettersens beskrivelse av livet innenfor murene.

– De langtidsdømte opplever flere pinsler, eller tap. Det tar enormt lang tid å få permisjon, det tar enormt lang tid å etablere kontakt med familie og venner, og de blir borte fra arbeidslivet i mange år. Slikt knekker folk ned, jeg gir Pettersen rett i det.

– Hva er budskapet i leserbrevet?

– Han vil fortelle offentligheten om hvordan han opplever å sone langtidsstraff. I ytringsfrihetens navn er det flott at Bergens Tidende trykket innlegget.

Leserinnlegg fra fengselet

Thomas Mathiesen mener avisene generelt burde sluppet til flere ytringer fra innsatte i norske fengsler.

– Vi ser en større åpning for det nå enn før, og det er bra. Avisene er en viktig ytringskanal.

Professoren frykter ikke at innlegget bidrar til å styrke saken til dem som eventuelt ville gitt ham forvaring.

– Dette er først og fremst et fortvilet rop om hjelp fra en mann som lever under forhold han ikke behersker. Han er oppgitt og opplever situasjonen som nytteløs. Det er også mulig han vil vekke debatt om soningsforholdene i norske fengsler, hvilket vil vært bra om han gjør.

Mathiesen mener også et tredje motiv kan være de sakene Pettersen selv har gående i forhold til gjenopptakelse og Spesialenhetens etterforskning.

Thomas Mathiesen mener Dan Pettersen ber om hjelp i leserbrevet i Bergens Tidende. Her er professoren fotografert mens han fulgte Orderud-saken i 2001.
Scanpix
Dan Pettersen