— Det som nå skjer er en effekt av både naturlige klimavariasjoner og den globale oppvarmingen. De to prosessene forsterker hverandre, sier professor Helge Drange ved Nansensenteret og Bjerknessenteret i Bergen.

Oppvarming

Han sier det også fra et vitenskapelig ståsted er naturlig å knytte de mange temperaturrekordene og andre værfenomener den siste tiden til den menneskeskapte oppvarmingen av kloden.

Selv om ikke Norge vil bli hardest rammet, vil klimaendringene få store konsekvenser også på våre trakter. Drange er bekymret for Bryggen i Bergen.

— Springfloen vi hadde mandag kveld blir normalsituasjonen når vannstanden stiger med 30-60 cm utover i dette århundret. På toppen av dette får vi altså de jevnlige springfloene med forhøyet vannstand på rundt en halv meter. Dette er ganske alvorlige fremtidsutsikter, sier Drange.

Vestlandet ligger lagelig til for enda mer uvær i fremtiden.

— De intense lavtrykkene blir enda mer intense, varsler Drange.

Vi må også belage oss på kortere vintrer, og ditto lengre nedbørsrike høstsesonger.

— Folk som bor vestpå må dra høyere til fjells og reise lenger for å være sikker på skiføre, sier Drange.

Kortere vintrer

— Hva er utsiktene for dem som har investert millioner i nye skiheiser på for eksempel Voss?

— Jeg pleier å si det sånn; jeg vil heller investere pengene mine i Helly-Hansen enn i et alpinanlegg på Voss. Vintersesongene i fremtiden blir kortere, og for skisentre som trenger forutsigbarhet for å overleve ser det dystert ut mange steder. Snøkanoner trenger jo også nokså lave temperaturer for å produsere snø, sier Drange. Han er heller ikke særlig optimistisk på Kvamkogens vegne.

Drange understreker at vi også i fremtiden vil oppleve noen skikkelige snøvintre, men de blir unntakene fra regelen.

Forskningslederen merker en voldsom økning i interessen for klimaspørsmål.

— Det har skjedd på veldig kort tid. Folk er blitt mye mer bevisst. Mediene er full av stoff om vær og klima og har et klart budskap. Al Gore-filmen har betydd en del og selv blir jeg nå invitert til styremøter i store selskaper for å fortelle om klimatrusselen, forteller Drange.