Haukaas mener regjeringens forslag ikke er et langsiktig virkemiddel for å redusere sykefraværet.

Han sier årsakene til økningen i sykefraværet er komplekse og at han er usikker på om regjeringens forslag vil ha noen langsiktig effekt.

– Derimot kan det føre til flere uføretrygdede og at arbeidsgivere ikke lenger ser muligheter for å ansette arbeidstakere som i dag står utenfor arbeidslivet, sier NAVO-sjefen.