— I utgangspunktet er dette noe det offentlige må betale for, sier partileder Erna Solberg til Bergens Tidende.

I formiddag har landsmøtet sagt at arbeidstakere bør få rett til fridager for å yte omsorg for sine nærmeste.

I forslaget fra arbeidsgruppen til Trude Drevland var omsorgsfri sidestilt med retten til å være hjemme med syke barn.

Men denne formuleringen ble luket bort fra det endelige dokumentet.

Ellen Christine Christiansen, delegat fra Oslo, var en av flere som protesterte på å påføre arbeidsgiverne denne ekstra-utgiften:

— Vi har et moralsk ansvar for å ta oss av eldre pårørende, ikke et juridisk, slik vi har for våre barn. Dette ansvaret skal vi ta personlig. Det er ikke riktig å laste det over på arbeidsgiverne, sa Christiansen.

Linda Cathrine Hofstad ga uttrykk for det samme: - Vi må si klart fra til arbeidsgiverne at dette ikke er en kostnad vi skal påføre dem.

Da landsmøtet begynte å diskutere detaljene i nyordningen, grep partilederen ordet og manet til besinnelse.

— Dette er et historisk vedtak. Nå må vi ikke snuble fra start. Jeg skal love å å bringe saken inn i Stortinget og få den utredet. Dette er en god begynnelse, her ligger Høyre i front, sa Solberg.

Til BT sier partilederen at hun ser behov for å rydde opp i støtteordningene. Fra før fins det pleiepenger og omsorgslønn, pluss at mange bruker sykemelding for å ivareta omsorgen for sine nærmeste.

— Her er behov for opprydding. Dessuten må vi definere hvem som har rett på fri, hva som er alvorlig sykdom og om du også skal få fri for å følge mor til legen. Vi trenger ryddige ordninger, sier Erna Solberg.