• Et unødvendig forslag som slår inn åpne dører, svarer regjeringspartienes når opposisjonen foreslår at Stortinget skal si nei til Israel-boikott.

– Det er et totalt unødvendig forslag for å holde liv i en debatt som for lengst burde vært lagt død. Det er et forsøk på å gjøre utenrikspolitikk til innenrikspolitikk og score billige poeng. Det er overspill, sier utenrikskomiteens leder, Olav Akselsen (Ap) til NTB.

Han sier at Ap kommer til å stemme imot forslaget.

– Vi har tradisjon for ikke å stemme for forslag som vi mener er helt unødvendige, selv om vi er enige i innholdet, sier han.

Markeringsbehov

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er enig med Akselsen. Han sier at forslaget kommer fordi opposisjonen har lyst til å markere seg. Stoltenberg opplever forslaget som overspill.

– Det er ingen tvil om Norges holdning til boikott av Israel. Den norske regjeringen er imot det, og derfor er forslaget helt unødvendig, understreker han.

– Det er helt unødvendig å instruere regjeringen i dette spørsmålet, sier parlamentarisk leder i Sosialistisk Venstreparti Inge Ryan til NTB.

Han sier at SV er med i en flertallsregjering og at partiet derfor aksepterer kompromisser om flere spørsmål.

– Stortingsgruppa til SV stiller seg fullt og helt bak regjeringens syn i denne saken, understreker Ryan.

Han sier at det er naturlig at partiorganisasjonen arbeider videre med blant annet spørsmålet om boikott, men han legger vekt på at stortingsgruppa ikke har tenkt å bringe saken videre.

Senterpartiets parlamentariske leder, Magnhild Meltveit Kleppa, ser ingen grunn til å støtte forslaget. Hun mener at stortingsgruppene i de tre regjeringspartiene og regjeringen på en meget ryddig måte har klargjort hva de mener.

– Jeg ser ikke at det er behov for å rydde flere problemer av veien, sier hun til NTB.

Vil ha klarhet

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag begrunnet de fire borgerlige partiene forslaget med at det vil skape klarhet i hva flertallet i Stortinget mener om spørsmålet.

– Vi vil ha fastslått helt klart og utvetydig at det ikke er aktuelt med noen boikott av Israel. Vi er klar over at regjeringen har klargjort hva den mener, og utenriksministeren har uttalt seg prisverdig klart. Likevel skapes det usikkerhet fordi SV har varslet at de vil bringe saken inn i Stortinget, sier KrFs parlamentariske leder Dagfinn Høybråten.

Derfor er de fire partiene rede til å ta en rask kamp i Stortinget for en gang for alle å slå fast at et stort flertall er imot boikott.

Høyres parlamentariske leder Erna Solberg sier det vil være dumt å avvise forslaget bare fordi det er ubehagelig for regjeringspartiene.

– Det trengs en manifestasjon. Det er fortsatt uklart for mange land hva Norge egentlig mener, sier hun.

Venstres parlamentariske leder Lars Sponheim betegner forslaget som en utstrakt hånd for å vise at det er et bredt flertall bak regjeringens politikk.

Forslaget

Forslaget, som blir innlevert onsdag morgen, har følgende ordlyd: Stortinget ber regjeringen legge til grunn at norsk politikk overfor Israel må bygge på tett samarbeid, dialog og vilje til å bidra politisk til en fredsløsning med palestinerne, basert på folkeretten og veikartet for fred. Boikott av Israel er ikke, og bør heller ikke bli, norsk politikk overfor Israel.

De borgerlige partiene understreker at en boikott mot Israel vil kunne ramme israelere og palestinere økonomisk, ødelegge Norges nære forhold til Israel, ramme internasjonale fredsbestrebelser basert på folkeretten og veikartet for fred og stå i veien for norske fredsbidrag.

BER OM BOIKOTTVURDERING: Den borgerlige opposisjonen, her representert ved fra v.: Siv Jensen, Dagfinn Høybråten, Erna Solberg og Lars Sponheim, ber Stortinget ta stilling til SVs boikottaksjon av israelske varer for å fjerne all tvil om hva som er Norges holdning i saken.
Scanpix