— Det er en viktig pris fordi den kan bidra til å virkeliggjøre presidentens visjoner, sier Stoltenberg, som fredag kom ut på slottsplassen for å møte pressen etter statsrådet.

— Jeg vil gratulere president Obama med tildelingen, som er både overraskende og spennende, sa statsministeren.

Han mener Obama har skapt et nytt internasjonalt samarbeidsklima med vekt på dialog og multilateralt samarbeid.

— Han har strakt ut en hånd for å løse konflikter med fredelig midler, sier statsministeren.

Stoltenberg trekker også fram Obamas visjon om en atomvåpenfri verden.

— Han har skapt en ny giv i arbeidet med nedrustning og rustningskontroll, sier statsministeren, som ikke mener tildelingen kommer for tidlig.

— Det er spennende at prisen går til en som står midt oppi ansvaret, en som skal gjennomføre. Nobelkomiteen legger også vekt på det som har skjedd det siste året, og der har Obama bidratt til viktige avgjørelser. Jeg hørte også Obamas tale i FN, og den handlet om dialog og forsoning, påpekte Stoltenberg.

Statsministeren håper tildelingen vil bidra til å styrke øst-vest forbindelsene.

— Etter Obama overtok som president har han hatt en utstrakt hånd til den muslimske verden og har vært en nøkkelperson i forhold til øst-vest forbindelsene. Det gjenstår å se om prisen kan bidra til dette arbeidet, sier Stoltenberg.