— Jeg ser på dette som et forsøk på å sverte meg, slik at Posten skal unngå å måtte ansette en eldre medarbeider. Hvis det var slik de sier, så er det jo rart at de har ansatt meg i den ene lederjobben etter den andre, sier Magnar Åmot om Postens vurdering av hans kvalifikasjoner.

— Postens advokat viste til en del utlyste administrative stillinger du ikke hadde søkt. Hvorfor gjorde du ikke det?

— Fordi jeg mente meg mindre kvalifisert for disse stillingene enn de jeg faktisk søkte. Her ville jeg trengt opplæring. I de jobbene jeg søkte, kunne jeg fungert fra første dag.

— Høidahl sa nærmest det motsatte?

— Det er ikke riktig det han sa. Men hadde Posten aktivt tilbudt meg en av disse jobbene, så hadde jeg tatt imot.

— Hvorfor tok du ikke imot tilbudet om å bli nasjonal arkivansvarlig?

— Hovedgrunnen er at arkivarbeidet skulle avsluttes i 2003. Derfor trodde jeg at dette var en kortvarig stilling. Jeg trodde de kom med tilbudet for å unngå arbeidsrettssak. Husk at tilbudet kom etter oppsigelsen. Derfor sa jeg nei.