— Menneskene og naturen er taperne. Det vil få katastrofale følger at det ikke ble enighet om en klimaavtale. De rike landene bærer ansvaret. Stormaktsspill og elendig møteledelse av den danske statsministeren førte til at det ikke engang ble en politisk uttalelse fra møtet, sier seniorrådgiver Aksel Nærstad i Utviklingsfondet.

Han legger til at de rike landene ikke var villige til å kutte sine utslipp i nærheten av det som er nødvendig for å hindre at nye millioner mennesker vil dø av sult og at hundrevis av millioner vil få livsgrunnlaget ødelagt.

— Med de små kuttene de sier de vil gjøre, blir det en temperaturøkning på langt mer enn de to gradene de har satt som øvre grense. Når de rike fortsatt holder fast på maksimum to grader, er det politisk propaganda og ønskedrømmer, sier Nærstad.

Han mener også at pengene som er lovet for klimatiltak i utviklingsland, ikke vil kunne finansiere mer enn en brøkdel av det som er nødvendig for at folk som bor der, skal kunne tilpasse seg de endringene som skjer, og som kommer til å skje.

— Bare et sterkt folkelig press kan få verdens regjeringer og statsledere til å gjennomføre nødvendige tiltak i praksis og for å få på plass en sterk juridisk bindende avtale i 2010, sier den utviklingspolitiske seniorrådgiveren i Utviklingsfondet.