• Statsminister Jens Stoltenberg opptrer mer som en forlenget arm av og pådriver for LO, enn som leder av arbeidet med å få ned sykefraværet, sier Per-Kristian Foss (H).

Stoltenberg uttalte til Bergens Tidende torsdag at et mål om å få ned sykefraværet med 20 prosent "kan være for ambisiøst". Han sa også at det kan være å kaste blår i øynene på folk — å føre folk bak lyset - å tallfeste et slikt mål.

— Stoltenbergs uttalelser gjør at han fremstår som talsmann for fagbevegelsen. Det er en myte at et høyt sykefravær nærmest er en nødvendighet på grunn av den høye yrkesdeltakelsen. Sandman-utvalget tilbakeviser en slik sammenheng, sier Per-Kristian Foss.

NHOs administrerende direktør, Finn Bergesen jr., sier at sykefraværet har økt med 35 prosent siden 1995.

— Det er bakgrunnen for at vi mener at vi bør klare en reduksjon som er på mer enn 20 prosent.

— Sykefraværet må ned, og det må alle parter forholde seg til, sier Bergesen.

Samtalene med LO og Regjeringen er foreløpig lagt på is. Det er uklart om de vil bli tatt opp igjen etter valget.

Finn Bergesen vil ikke svare på om statsministerens uttalelser ødelegger for en avtale som forplikter partene til å redusere fraværet med 20 prosent over noen år.

— Men uten skikkelige mål, vil det bli uinteressant å arbeide med en løsning. NHO står fast på at vi har en ambisjon om en reduksjon av fraværet på minst 20 prosent, sier Bergesen.

Per Kristian Foss. ARKIVFOTO
FOTO: SCANPIX