— Vi har gjort vårt valg. Nå er det på tide å komme sammen. Vi vil gjøre dette i dag. Men det må være bevegelese på alle sider, fortalte Barack Obama verdenspressen på Bella-senteret i ettermiddag.

— Vi har kommet hit fordi tiden renner ut. Vi må gå fremover sammen eller splitte oss. Ingen land får alt de vil ha i disse forhandlingene, fortsatte han.

Bare timer før fristen for klimatoppmøtet skal avsluttes er det fremdeles tvil om det blir en avtale.

Svært mange hadde håpet at Obama ville komme med noe ekstra som kunne bringe forhandlingene videre. Både Lula da Silva fra Brasil og Wen Jiabao fra Kina kom med nye utspill i formiddag, men Obama fulgte ikke opp.

— Fremover eller splittelse

Klokken halv ett i dag gikk president Barack Obama på talerstolen i København. Han var sterkt forsinket etter å ha deltatt i et spontant krisemøte sammen med 25 andre statsledere. Obama holdt en relativt kort tale der han undertreket at USA vil gjøre sin del, men at resten av verden også må være med.

Obama undertreket at han er kommet til København for å handle, ikke prate.

— Tiden for å prate er over. Vi har gjort vårt valg om å jobbe for dette. Nå er det på tide å komme sammen. Vi vil gjøre dette i dag, sier han.

— Det må være bevegelese på alle sidene. Ingen land får alt de vil ha i disse forhandlingene, understreket presidenten.

Presidenten etterlyste vilje til å komme hverandre i møte. De siste dagene har forhandlingene vært fastlåste, og flere av landene har stått steilt på sine egne krav.

  • Vi har kommet hit fordi tiden renner ut. Vi må gå fremover sammen eller splitte oss.

— Ingen tviler lengre på at klimaendringene er en realitet. Og jeg må innrømme, at jeg tror, at slik som verden ser oss i dag, tviler den på vår evne til å handle kollektivt, sa han.

Ingen nye løfter

På forhånd har det vært spekulert i om Obama ville ha med seg noen nye løfter fra USA, i tillegg til de 100 milliarder dollarene som Hillary Cliton kom med i går. Men det hadde han ikke. Ingenting av det som ble sagt fra talerstolen var nytt.

— Som verdens største økonomi har USA ansvar for klimaendringene. Vi skal møte dette. USA gjør historiske investeringer i alternativ energi. Dette er ambissiøst. Vi er overbevist om at det å endre energibruk og energiproduksjon er viktig, også for vår nasjonale sikkerhet, sier Obama

— USA kommer til å fortsette med arbeidet med ren energi, uansett hva som skjer i København.

— Men; Vi vil være sikrere og tryggere hvis vi alle handler sammen. Etter måneder med snakk og to uker med forhandlinger er det tid for å handle.

Obama var også opptatt av kontrollmekanismer for å sikre at landene faktisk kutter det de har forpliktet seg til.

— Vi må få på på plass en mekanisme som gjør at vi alle holder oss til det vi har lovet å gjøre. Dette vil ikke berøre landenes suverenitet. Men uten en slik mekanisme blir avtalen bare tomme ord på et ark.

Usikkerhet

  • Det er fremdeles uklart om det blir en avtale. Forhandlingene preges av stor usikkerhet, men det er også stor vilje til å oppnå framgang. Både i går og i dag har det vært bevegelse, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Etter å ha deltatt i samtaler med Obama og 25 andre statsledere brukte han noen få minutter til å snakke med pressen i det overfylte vrimleområdet på Bellasenteret.

Vi har kommet hit fordi tiden renner ut. Vi må gå fremover sammen eller splitte oss. Barack Obama

Statsminister Jens Stoltenberg er tydelig på at Obamas ankomst er viktig for de videre forhandlingene.

— Det at Obama deltar er et uttrykk for hvor viktig USA mener denne avtalen er, sier Stoltenberg.

Han ville ikke gå inn på innholdet i samtalene som har vart siste halvannen time.

— Jeg vil ikke si noe om hvilke konkrete ting som er blitt sagt, sier han.

— Fremdeles er det for tidlig å si om det blir noen avtale eller ikke. Men det er uansett klart at en eventuell avtale blir dårligere enn det vi hadde håpet på, sier Stoltenberg.

Hva tror du? Blir det en avtale i København? Diskutér saken her.