Ifølge avisen mente alle de ti jurymedlemmene at ekteparet er skyldig.

Derimot skal det ha vært tvil om Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød. Ingen av jurymedlemmene vil bekrefte disse stemmetallene, men VG får opplyst at minst ett medlem av juryen ville frikjenne minst en av de to. Ifølge jurykilder ble imidlertid ingen kjent skyldig med knappest mulig margin; 7-3.

— Det ble lagt stor vekt på at hver og en måtte gjøre seg opp sin selvstendige mening. Underveis var det uenighet, og vi var gjennom flere meningsutvekslinger, sier et jurymedlem til VG.

Uenigheten skal ha vært størst i forhold til Kristin Kirkemo Haukeland. (NTB)