– Al Gore sier at det er noe med klimaet som holder på å gå av skaftet, og det fører til at mange kan få kjempeproblemer hvis vi ikke gjør noe nå, sier Nobelkomiteens Ole Danbolt Mjøs.

Spre kunnskap

– Vi ønsket å gi støtte til deres innsats om å skape og spre kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og for å legge grunnlaget for tiltak som kreves for å motvirke disse endringene, sier Nobel-komiteens leder Ole Danbolt Mjøs til NTB.

Han er ikke enig i kritikere som mener miljøet ikke har noen plass under et fredsbegrep. Mjøs peker på at det i sin tid også ble oppfattet som kontroversielt da Nobelkomiteen i 1961 valgte å dele ut prisen til en menneskerettighetsforkjemper.

– Det var først på 1990-tallet at vitenskapsfolk begynte å se sammenhengen mellom menneskerettigheter og fred. Nå har vi begynt på en liten sti når det gjelder miljø, global oppvarming og svære klimaforandringer, sier Mjøs.

Kritiserer ikke Bush

Nobelinstituttet forsøkte forgjeves å meddele Gore den hyggelige nyheten fredag formiddag. Ifølge komiteens sekretær, Geir Lundestad, var det ikke gjort forsøk å ta kontakt med Gore før den offisielle pressekonferansen. Frykt for lekkasjer til mediene var årsaken.

– USA har fått kritikk for sin manglende tilstedeværelse i miljøkampen. Hvilken effekt kan prisen få der?

– Vi kan ikke si noe sikkert, men det er klart at vi gir støtte til den kampen som Al Gore har gjort. Han har jobbet lenge med miljø uten å få noe særlig gjennomslag mens han var visepresident. Senere har han fått mer og mer støtte selv om den sitter langt inne en rekke steder. Vi vil gjerne gi den støtten så langt vi kan. Så håper vi at myndighetene i USA og andre steder går videre og tar utfordringen, sier Mjøs.

Komitélederen understreker at det ikke er noen kritikk av USA eller et spark i leggen på president George W. Bush når prisen i år går til Gore.