På Utøya befant deg seg opp mot 600 leirdeltakere.

Vi skal samtale med barn og ungdom som har vært utsatt for enormt store traumer

Etterforskningsleder Hans Roar Rasmussen, Midtre Hålogaland

Ifølge Arbeiderpartiet var det mest sannsynlig tallet 586 mennesker på Utøya den 22. juli, men det knytter seg usikkerhet til dette tallet.

Mange biter må på plass for at politiet skal få fullstendig oversikt over hendelsesforløpet den 22. juli.

Alle fornærmede, det vil si etterlatte, skadde og andre som var på Utøya den dagen, kan få oppnevnt bistandsadvokat som hjelper til med både de praktiske og rettslige spørsmålene.

Traumer

I begynnelsen av uken var folk fra samtlige politidistrikt i Oslo for å få informasjon om hvordan etterforskningen skal foregå.

Etterforskere i Hordaland skal avhøre 26 personer — hovedsakelig ungdom - som enten var på Utøya eller på annen måte ble vitner til massakren.

I Midtre Hålogaland politidistrikt forteller etterforskningsleder Hans Roar Rasmussen at det er en vanskelig prosess politiet nå skal i gang med.

— Dette blir åpenbart vanskelige avhør, i den forstand at vi skal samtale med barn og ungdom som har vært utsatt for enormt store traumer. Vi vil naturligvis tilrettelegge avhørene deretter, sier han til NRK.

13 personer fra distriktet var på Utøya, men politiet utelukker ikke at det kan bli aktuelt å avhøre flere.

Ferdig neste uke

I Salten skal politiet i gang med avhør av fem eller seks personer.

— Avhørene vil komme i gang i løpet av de nærmeste dagene og er forventet gjennomført i løpet av neste uke, sier krimsjef ved Bodø politistasjon, Elin Albrigtsen.

Hun forteller at all informasjon som framkommer under avhørene, skal sendes til Kripos, som har etterforskningsansvaret.

Dommeravhør

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby har tidligere uttalt at avhørene rundt om i landet blir vanskelige, ettersom 30-40 av ungdommene er svært unge.

— Det er en utfordring at en del av de som skal avhøres er ungdom under 16 år og at de i utgangspunktet skal avhøres i dommeravhør, slik at de skal slippe å møte i en eventuell hovedforhandling, sier Hjort Kraby.

— Det er en utfordring på grunn av tidsaspektet. Vi har tidsfrister for å gjennomføre dette.