• En del advokater kan bli flinkere til å søke forhandlingsløsninger på tvister, istedenfor passivt å la saken gå til behandling i retten, sier advokat Leif Jæger.

BT skrev i går om alle fordelene med rettsmekling som alternativ til rettssak. Leif Jæger har hatt flere saker til rettsmekling, og synes det er en god ordning.

— Jeg er opptatt av å finne forhandlingsløsninger for mine klienter. Også utenfor retten. Klienten sparer både tid og penger på det, sier Leif Jæger i Advokatfirmaet Harris.

-Slippe psykisk belastning

Forhandlinger istedenfor rettssak vil som regel spare klienten for flere titusener i blant annet advokathonorar. I en del tilfeller er besparelsen sekssifret.

— I tillegg bruker klienten mye tid og tankekraft på tvisten. Også det har en verdi. En tidlig forhandlingsløsning frigjør tid for inntektsgivende arbeid for partene. Å slippe den psykiske belastning ved å ha hengende en sak over seg i lang tid, skal heller ikke undervurderes. En rettsprosess gjennom to instanser kan fort ta 1,5 til 2 år, sier han.

— Man skal ikke bare få rett; man skal også få rett i tide. Det gjør man slett ikke alltid i dag.

- Vi er etisk forpliktet

Selv om de fleste advokater er positiv til rettsmekling, mener Jæger at enkelte advokater er for passive.

— Advokater er etisk forpliktet til å sørge for at saken får en løsning så snart som mulig. En del advokater kan bli enda flinkere til å finne forhandlingsløsninger på tvister, ikke bare passivt la saken gå til rettsbehandling, sier han.

Selv om Jæger mener at de fleste saker kan løses gjennom mekling, påpeker han at enkelte ikke egner seg.

— Rettsmekling gir bare en løsning på tvisten, ingen prinsipiell avgjørelse av hva som er rett. I noen tilfeller ønsker man med rette en prinsipiell avklaring.

- Ikke alle er dyktige nok

Også advokat Nina Monssen, som har hatt klienter til rettsmekling i både tingrett og lagmannsrettØ, er positiv til ordningen.

— Klientene jeg har hatt er fornøyd med ordningen. Men for å oppnå resultater er man avhengig av dyktige meklere som har satt seg godt inn i saken.

— Hva er din erfaring med meklerne?

— Stort sett gode. Jeg har vært heldig. Men enkelte kolleger har vært misfornøyd. Noen dommere er ikke dyktig nok på kommunikasjon og forhandlingsstrategi, sier Monssen, som også er leder for Den Norske Advokatforenings avdeling i Hordaland og Sogn og Fjordane.