De 194 ministrene ogdelegatene jobbet på spreng i hele natt og i morgentimene for å kunne samle segom en tekst som innebærer at en ny klimaavale skal være forhandlet ferdig innen2015, og tre i kraft senest i 2020.

Det ligger også an tilet vedtak om Kyotoprotokollens fremtid blir utsatt til neste års klimatoppmøtei Qatar.— Et stort flertall avlandene er misfornøyd med ambisjonsnivået det nå legges opp til. Jeg er enig,for dette er selvsagt ikke godt nok. Heldigvis skjer det mye positivt i mangeland uavhengig av det som man klarer å samle seg om på klimamøtene, sierSolheim, og viser til redusert avskoging i Brasil og tiltak i en rekke andreland.

Skeptisk til avtalen

I forslaget som nåligger på ministrenes bord, skal alle landene forplikte seg til en ny avtale,men det er høyst uvisst hvor juridisk bindende den faktisk blir. Store ulandsom Kina og India stritter fortsatt imot noe som forplikter dem juridisk til åkutte sine klimagassutslipp.

Leder i NorgesNaturvernforbund, Lars Haltbrekken, sier at forslaget som nå ligger på bordet,på langt nær er godt nok.

— Uansett hvordan dettemøtet ender, så kan vi slå fast at vi ikke har fått på plass en avtale som erambisiøs nok. Nå skyver man problemene foran seg, og utslippene vil fortsette åøke de kommende årene. Dette øker sannsynligheten for en temperaturøkning somvil gi farlige klimaendringer mange steder i verden, sier Haltbrekken.