Hjerneskader, psykiske lidelser og selvmord ble den menneskelige prisen for Norges oljeeventyr i Nordsjøen. Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus står bak den omfattende rapporten som nå foreligger på oppdrag for Sosial— og helsedepartementet.

— Haukeland har gjort en utrolig solid jobb. De stadfester det dykkerne har sagt hele tiden. Rapporten viser at skadene er kommet fra dykkingen og at staten har opptrådt rimelig spekulativt når de tidligere er blitt frikjent for ansvar, sier Engh.

Økonomisk nødhjelp

Selv opplevde han å få store skader etter et metningsdykk som hadde vart i 14 dager.

— Det lå igjen talkum i en slange som jeg inhalerte. Jeg besvimte og holdt på å drukne. Det resulterte i en røslig hjerneskade. Jeg ble sendt på sykehus, men etterpå ble jeg overlatt til meg selv, forteller Engh. Takket være en sterk kone, har han overlevd. Flere av hans kollegaer har ikke vært så heldige.

— Jeg vet om minst 18 som har begått selvmord. I tillegg tok sønnen til en sitt eget liv.

Han er glad for rapporten, men er ikke så opptatt av at denne kan gi nordsjødykkerne mer erstatning.

— Det står faktisk langt ned på ønskelisten. Først må vi stabilisere situasjonen for de overlevende. De trenger først og fremst hjelp i det daglige. Noen trenger også direkte økonomisk nødhjelp, sier Engh.

Forsøksdyr

Dykkeren er bitter på den norske stat, som han mener har unndratt seg ansvar altfor lenge.

— Myndighetene visste at dykkerne bare hadde sertifikat til å gå ned på 60 meters dyp. Vi var minst tre ganger så dypt nede. Vi var forsøksdyr, sier Engh.

— Vi gjorde en utrolig innsats for oljenasjonen Norge. Trygve Bratteli lovet oss at vi ikke skulle bli glemt, men vi ble overlatt til oss selv. Det er utilgivelig av staten.

Nordsjødykkeralliansen er en allianse av dykkere som var med på de første prøvedykkene i Nordsjøen på 70-tallet. Kampen for å dokumentere skadene og få erstatning begynte i 1993.

Målet har vært å finne ut hvor mange som døde og hvilke skader de fikk.

— Rapporten er et kvantesprang for oss. Endelig blir vi trodd, sier Engh.

TALSMANN: - Jeg vet om minst 18 som har begått selvmord. I tillegg tok sønnen til en sitt eget liv, sier talsmann Tom Engh i Nordsjødykkeralliansen.<p/> ARKIVFOTO: ROBERT BRÅTHEN