Politiet vedtok i går å opprette en arbeidsgruppe som skal undersøke om «Scandinavian Star»-saken skal få en ny etterforskning.

Saken har vært henlagt på bevisets stilling siden 11. mars i 1991. 23 år senere vedtok Oslo politidistrikt i går at en gruppe bestående av åtte personer fra politiet, Økokrim og Kripos skal gå gjennom dokumenter og opplysninger på nytt, skriver VG.

— Arbeidet vil pågå frem mot nyttår, og så vil de komme med en tilråding om det bør åpnes ny etterforskning i saken, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til VG.

En seier

— Vi er stolt over at politiet tar oss alvorlig, sier Terje Havnerås Bergsvåg i Stiftelsen Etterforskning Av Mordbrannen Scandinavian Star.

— Før har de politiet bare ledd av oss, og overhørt det vi har kommet med. Dette opplever vi derimot som en anerkjennelse, sier Bergsvåg.

I april overleverte stiftelsen en 61 sider lang rapport om saken til politiet. Nå trekker politiet selv fram opplysninger fra Stiftelsen som en viktig grunn til den nye gjennomgangen.

— Jeg synes Stiftelsen har gjort en god jobb og kommet med nye vinklinger. Det er i hvert fall en erkjennelse av at det har kommet opp så mange spekulasjoner om faktum i saken at jeg synes det er høyst rimelig å ta en ny gjennomgang, sa politimester Sjøvold til VG i går.

Overbevist om gjenopptakelse

Erling Hansen er advokat til enken etter Erik Mørk Andersen, mannen som ble utpekt som skyldig i brannen. Han er også medlem i Stiftelsen Etterforskning Av Mordbrannen Scandinavian Star.

— Utviklingen er veldig gledelig. Vi møter en helt annen holdning nå enn tidligere, sier Hansen, som samtidig påpeker at det er en utvikling de har savnet i 23 år.

— For enken er dette selvsagt en veldig gledelig dag. Hun har måttet leve med hets og hån i 23 år, og barnet hennes har blitt trakasert på skolen som følge av denne saken. For det første er hennes ektemann et offer i denne saken, og for det andre er han utpelt som en av tidenes massemordere, sier han.

Hansen er overbevist om at politiet vil finne et overveldende grunnlag for å gjenoppta saken, om de gransker materialet systematisk.

— Da vil ikke bare Erik Mørk Andersen renvaskes for all mistanke, i tillegg vil man stå ovenfor en stor uoppklart massedrapssak, sier Hansen.

Foreldes i 2015

I 2015 foreldes saken, og det vil ikke lenger være mulig å føre den videre. Gruppen politiet har satt ned vil arbeide fram mot nyttår, og så vil de komme med en tilråding om det bør åpnes ny etterforskning i saken. Velger de å åpne saken igjen, har de frem til 7. eller 8. april 2015 til å bli ferdig, sier Erling Hansen.

— Hvis de bruker tiden effektivt skal det være nok tid. Vi har levert inn nesten 100 sider med beviser, og hvis de har den riktige ekspertise eller tilkobler seg den, er det grunn for å være optimistiske, sier Hansen.

Terje Havnerås Bergsvåg er enig.

— Jeg er imponert over Sjøvold og det teamet han har. Åtte mann på fulltid er omfattende greier, sier Bergsvåg. Han mener gruppen har et godt utgangspunkt.

— Vi har presentert ni navngitte gjerningsmenn, med omfattende dokumentasjon. Totalt har vi rundt 40000 sider om saken, med alle avhør og rapporter. Deler av dette har vi systematisert og lagt frem for politiet, sier Bergsvåg.

— Vi har jobbet ganske intensivt med denne saken de siste to årene, og gjort det arbeidet politiet egentlig burde ha gjort selv. De vil få en flying start, sier han.

SEIER: Terje Bergsvåg og Stiftelsen Etterforskning Av Mordbrannen Scandinavian Star opplever politiets nye gjennomgang av Scandinavian Star-saken som en stor anerkjennelse for deres arbeid.