• Dette er en provokasjon mot Norge, sier miljøvernminister Børge Brende om neste ukes Sellafield-utslipp.

Han er rystet over at Sellafield-anleggets eier, British Nuclear Fuels Ltd (BNFL), kjører i gang en tung utslippsrunde rett før Storbritannias regjering avgjør disse utslippenes fremtidige skjebne.

— Dette er ikke bare en provokasjon mot Norge. Her peker atomselskapet også nese til sin egen regjering, sier Brende til BT.

— Når BNFL vet at avgjørelsen er rett rundt hjørnet, burde selv dette selskapet hatt tålmodighet til å avvente utfallet, legger han til.

Brende har formidlet sin sterke irritasjon over BNFLs handlemåte til sin britiske ministerkollega Michael Meacher.

— Jeg gjorde det klart for ham at dette er svært provoserende av BNFL, sier han.

Miljøvernminister Brende har fortsatt håp om at Norge skal gå seirende ut av den langvarige kampen for å få stanset atomutslippene som fører til oppkonsentrasjon av radioaktivitet i marine organismer i norske havområder.

— Avgjørelsen om de fremtidige utslippene er til behandling på høyeste politiske hold i den britiske regjeringen. Jeg har fortalt Meacher at det vil utløse svært sterke reaksjoner i Norge om utslippene ikke blir stanset, sier statsråden. Han sier videre at trusselen om søksmål mot Storbritannia i havrettsdomstolen fortsatt står ved lag.

— Jeg snakket med den nye irske miljøvernministeren i Johannesburg sist uke. Embetsverk og jurister fra våre to land er nå koblet sammen og har løpende kontakt for å vurdere grunnlaget for en eventuell rettssak, sier Brende. Han mener situasjonen tilsier fortsatt hardt norsk press mot Storbritannia.

— Våre fagmyndigheter bekrefter at de radioaktive nivåene langs norskekysten vil øke i årene fremover, sier han.

BNFL ønsker ikke å kommentere Brendes uttalelser. Selskapet fastholder at utslippene er helt påkrevd hvis de skal klare å tømme innholdet i technetium-tankene innen 2006, slik britiske myndigheter har pålagt dem.

BESTYRTET: Miljøvernminister Børge Brende mener nye atomutslipp fra Sellafield vil være en provokasjon mot Norge, og har formidlet sin sterke irritasjon til sin britiske ministerkollega Michael Meacher (til v.). ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN