– Dommen i Orderud-saken er ikke bare fellende, den er knusende for tre av de fire domfelte, skriver VGs kommentator Olav Versto. Han mener at dommen er riktig, og at alle viktige bevis i saken peker mot Orderud gård og gårdsstriden som motiv for drapene.

Samme avis gir på lederplass sorenskriver og rettens administrator, Trond Våpenstad, stor anerkjennelse for sin tilrettelegging og ledelse av Orderud-saken.

Også konkurrenten i Akersgata, Dagbladet, mener at dommen mot ekteparet Veronica og Per Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland på 21 år fengsel er knusende. Halvor Elvik skriver i sin kommentar at den knusende dommen i Nes herredsrett trekker en linje direkte til riksadvokat Tor-Aksel Buschs juridiske sjakktrekk da tiltalen ble utformet i vinter. Tiltalen lød som kjent på medvirkning til overlagt drap på Kristian og Marie Orderud samt Anne Orderud Paust.

Ny runde – Dommen er hard, klar — og allerede anket, skriver Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle i sin kommentar til dommen. Han finner grunn til å minne om at det i ankebehandlingen i lagmannsretten ikke er fagdommere og meddommere, men ti vanlige kvinner og menn som skal vurdere om bevisene i Orderud-saken er gode nok til å idømme 21 års fengsel.

Stanghelle, som nylig fikk Den store journalistprisen for blant annet sine Orderud-analyser, viser til at norsk rettshistorie har flere eksempler på at klare og sikre dommer i første rettsinstans er blitt opphevet av en jury.

– Ripe i lakken Dagsavisens redaktør Hilde Haugsgjerd peker på den feilslåtte strategien til ekteparet Orderuds advokater, og hevder at hvis dommen mot Veronica Orderud blir stående har hennes forsvarer, advokat Frode Sulland, fått en faglig ripe i lakken.

Også Stanghelle skriver at retten feller en knusende dom over en forsvarerstrategi der bruken av privatetterforsker Harald Olsen har vært sentral.

– Avkledd alle dommerfraser er dette intet mindre enn en brutal slakt av strategien til Orderud-ekteparets forsvarere, skriver Stanghelle i sin kommentar til dommen.

Også Versto i VG hevder at advokat Sullands aktive bevisførsel har svekket hans klients troverdighet.

– Sjelden har en av våre fremste og mest erfarne forsvarsadvokater indirekte fått en slik dragelse i en dom mot sin klient, skriver Versto.

Godtar fengsling De tre som ble dømt for medvirkning til overlagt drap ble fredag ført rett fra rettslokalet til fengsel, selv om dommene er anket og dermed ikke rettskraftige.

– Man lar ikke mennesker som er dømt til lovens strengeste straff, i en dom der retten ikke er i tvil om skylden, slippe fri i påvente av neste runde i retten. Selvsagt måtte de dømte fengsles straks dommen var avsagt, heter det i lørdagens leder i Bergensavisen.

Haugsgjerd i Dagsavisen tar hardere i, og mener det nesten er usmakelig av advokatene å karakterisere fengslingen som trakassering av mennesker i sjokktilstand, og mener at advokatene er på kollisjonskurs med den alminnelige rettsfølelse.

Dagbladet er derimot kritiske til at ikke fengslingen ble behandlet i forhørsretten fredag, og avisen skriver i sin leder at det skjemmer påtalemyndighetens behandling at de domfelte blir sittende i flere døgn uten å få fengslingen vurdert i forhørsretten.

NTB