• Å selge NRK blir en katastrofe for konkurrentene. Både TV 2, TVNorge, P4 og Radio Norge kan bli nedlagt, sier medierådgiver.

Femskrittspartiets landsmøte vedtok i helgen at de vil selge NRK. Partiet vil gjøre om lisenskringkasteren til et aksjeselskap, og vil at statskanalen skal måtte leve av reklame i fremtiden.

Samtidig skal alle TV-selskapene kunne få statlige tilskudd, omtrent som man gjør det i filmbransjen.

De andre kan bli nedlagt

Medierådgiver Lasse Gimnes sier at NRK er så stor at det vil bli vanskelig for andre aktører å klare seg.

— Dette vil være katastrofalt for andre medier, også for nettsteder og papiraviser. NRKs stilling er fantastisk sterk i det norske markedet med 66 prosent av radiolytterne og 41 prosent av TV-tittingen, sier Gimnes til Aftenposten.

Hvis NRK blir kommersialisert og sender reklame, kan TV 2, TVNorge, P4 og Radio Norge trolig bli nedlagt. NRK kommer til å ta de pengene som er til reklame. De andre må legge ned, eller forandre innholdet radikalt, mener Gimnes.

Det blir for eksempel vanskelig å opprettholde nyhets- og aktualitetstilbudet i andre kanaler hvis det kommer en gigant som NRK inn i reklamemarkedet.

- Har Fremskrittspartiet tenkt på konsekvensene med dette forslaget?

— Det er i hvert fall vanvittig. Jeg skulle gjerne sett deres regnestykke med tanke på konsekvensen dette vil få i det kommersielle markedet.

TV2: Urealistisk forslag

NRK selv ville mandag ikke kommentere denne saken. Kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen sier at NRK bare tar vedtaket i Fremskrittspartiet til etterretning.

Kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV 2 sier forslaget vil svekke alle de kommersielle mediehusene i Norge.

— Jeg vil først og fremst si at dette er et urealistisk forslag. Det vil svekke NRK selv, og det vil svekke alle de kommersielle mediehusene i Norge. Jeg ser heller ikke bort fra at noen mindre medievirksomheter kan gå konkurs. Det norske markedet er rett og slett ikke stort nok.

TV 2 er i utgangspunktet tilhenger av et lisensfinansiert NRK, sier Indrøy.

— Vi mener at ordningen med lisens fungerer, men er negative til den kraftige økningen den har hatt de siste årene. Norske partier burde heller være opptatt av at det er rammebetingelsene til NRK som burde vært strammet inn.

Frp vil ha full konkurranse

Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg sier det viktigste med resolusjonen er å sørge for lik konkurranse.

— Som vi har tatt til orde for tidligere, vil vi avsette midler på statsbudsjettet til medieformål. Det betyr at andre kringkastere, både radio og TV, kan få tilgang til statlige midler. Flere kringkastere kan konkurrere med hverandre.

- De fleste i bransjen mener NRK med reklame vil feie de andre av banen. Tar ikke Fremskrittspartiet hensyn til dette?

— Det er derfor vi vil avsette penger til produksjon av radio og TV over statsbudsjettet, akkurat som vi setter av fond til filmproduksjoner.

- Dette kommer trolig til å redusere NRKs seriøse tilbud kraftig?

— Det bekymrer meg ikke. Vi har lenge vært irritert over den store økningen av lisensen, samtidig som NRK får gå inn i de kommersielle markedene med stor tyngde.

- Blir det ikke mye statlig inngripen med et TV- og radiofond som skal dele ut midler til å lage programmer?

— Jeg tror det blir mindre. I dag får NRK mer enn fem milliarder årlig. Det er ikke bra når man ser de tette båndene mellom NRK og Regjeringen. Norge har dessuten tidligere delprivatisert statlige selskaper med hell.

Mener NRK gir kontinuitet

Medeiforsker ved Universistet i Oslo, Gunn Enli sier til Aftenposten at dette er forslag som har vært lansert i internasjonal mediepolitikk, og da særlig i forbindelse med BBC i Storbritannia.

— Motivasjonen for forslaget er at makten som ligger i privilegiet med statsfinanisert krinkgasting blir fordelt til flere enn én aktør. Slike forslag kommer særlig i kjølvannet av skandaler det en lisensfinansierte allmennkringkaster beskyldes for å ha ha misbrukt tilliten som ligger i ordningen, enten gjennom feilaktig journalistiske satsinger eller gjennom dårlig økomomistyring

Enli tror det uheldig å stykke opp NRK av flere årsaker, og hun tror et TV- og radiofond blir ressurskrevende å administrere.

— En fordel med institusjoner som NRK er kontinuitet og forutsigbarhet, både med tanke på produksjon og publikum For å skape gode programmer trengs et langsiktig produksjonsmiljø. Det gjelder særlig hvis man skal gjennomføre omfattende enkeltproduksjoner eller hvis man skal lage undersøkende journalistikk eller kvalitetsprogrammer for barn.

Noe av dette kan man oppnå gjennom enkeltvis finansiering av programmer, men systemet er veldig sårbart og ressurskrevende, fordi man mister langsiktighet og kompetanse som bygges over tid