Jurister, både fra påtalemyndigheten og blant forsvarsadvokater, står i kø for å angripe den særnorske juryordningen.

— Når vi først har en juryordning må fagdommerne vise respekt for den. Denne tilsidesettelsen er en hån mot det arbeidet som en gruppe samvittighetsfulle mennesker har utført i flere måneder, sier advokat Odd Drevland.

Han tar ikke stilling til hvor vidt Thendrup er skyldig, eller ikke. Han er mest opptatt av at juryordningen beslutning ikke blir respektert.

— Her er det snakk om en ren bevisvurdering. Likevel griper fagdommerne inn. Da kunne de like godt sendt hjem juryen for lenge siden, sier Drevland.

«Utvilsomt skyldig»

Thomas Thendrup, som hele tiden har hevdet sin uskyld for dødsranet, var en fri mann i en drøy halvtime i går. Så kom fagdommerne, med lagdommer Daniel Lunde i spissen, frem fra sceneteppet, og meddelte den knusende avgjørelsen.

De mener Thendrup «utvilsomt er skyldig» i dødsranet.

— Helt vanvittig, var Thendrups reaksjon.

— Ingen av partene bør utsettes for et slikt press, mener advokat Harald Stabell.

Han er sikker på at gårsdagens avgjørelse er et nytt, langt steg mot avskaffelse av juryordningen.

— Ordningen er blitt særnorsk. Danmark avskaffet den nå fra nyttår, og ingen andre europeiske land har en slik ordning, sier Stabell.

Ønsker begrunnelse

I Danmark er det nå tre fagdommere og ni legdommere som avgjør skyldspørsmålet i alvorlige straffesaker. En slik modell vil Stabell også ha i Norge.

-Den viktigste forskjellen er likevel at vi får en begrunnet avgjørelse, sier Stabell.

I dag begrunner ikke juryen sin avgjørelse.

— Det er ikke en løsning vi kan leve med. Vi får ikke vite hva juryen har tenkt og lagt vekt på.

En fornying av juryordningen er nå ute på høring. Her foreslås det flere endringer som vil medføre at langt færre saker går med jury. Stabell mener forslaget peker i en langsom retning mot avskaffelse:

— Det argumenteres egentlig for å avskaffe ordningen, men justisministeren tør åpenbart av politisk grunner ikke å ta steget helt ut, mener Stabell.

Vil ikke overstyres

En av ordningens største kritikere, førstestatsadvokat i Hordaland, Walter Wangberg, tror ikke juryordningen vil bli fjernet.

— Nei, selv med så uheldige utslag som dette, tror jeg det fortsatt sitter langt inne. Hvorfor er egentlig vanskelig å forstå, sier Wangberg.

— Mange hevder at man trenger juryen fordi fagdommerne vil overstyre legfolk i en meddomsrett?

— Det argumentet har alltid blir brukt, men det er aldri lagt frem dokumentasjon for at dette skjer, sier Wangberg.

For Thomas Thendrup kommer juryens eventuelle fall for sent. Han har også statistikken mot seg. Svært få tilsidesettelser ender med frifinnelse, når de blir behandlet på nytt.

Aas, Erlend