• Dette er en gledens dag, sier Heikki Holmås og Audun Lysbakken (SV).

RAGNHILD HOV

— Alle som har stått på for barna må gratulere med dagen, sier saksordføreren for saken i Stortinget, Anita Apelthun Sæle (KrF) og fortsetter:

— Nå kan flagget heises på Vestlandsheimen. I mer enn tre år har de ventet på å få asylsøknadene sine avgjort. Endelig kom Stortinget dem i møte.

— En seier for alle som har vist et ekte engasjement for barna, sier Rune Skjælaaen (Sp).

De fire stortingsrepresentantenes glede er utløst av at en enstemmig kommunalkomité har vedtatt at alle asylsøkende barn som har bodd i Norge i mer enn tre år, skal ha rett til å få søknadene sine behandlet på nytt.

Det var Stortingets kommunalkomité som gjorde vedtaket i går.

Komiteen forutsetter en sjenerøs vurdering av barnas situasjon og at det skal tas hensyn til FNs barnekonvensjon ved behandling av søknadene.

Alle søknadene må behandles individuelt av flyktningmyndighetene, men det er Stortingets intensjon at barna skal være sikret opphold i Norge.

Opprinnelig var det SV og Senterpartiet som tok opp asylbarnas situasjon i Stortinget. De to partiene foreslo at alle asylbarn som har bodd i Norge mer enn tre år, automatisk skulle få opphold i landet.

— Stortinget har ikke gitt barna generelt amnesti. Men dette er likevel en stor seier for barna og deres støttespillere som har stått på og kjempet for sine rettigheter, sier Lysbakken og Holmås.

I dag bor det et 60 talls barn i Norge som har ventet mer enn tre år på å få asylsøknadene sine avgjort.

Halvpartene av barna bor på Vestlandsheimen. Flere sterke interessegrupper har presset på for å sikre barna varig opphold. Blant dem er landets biskoper og bystyret i Bergen.

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) gleder seg over at asylbarna vinner frem i Stortinget. - I Bergen må vi nå legge forholdene til rette slik at de som oppholder seg på Vestlandsheimen må få slå seg ned i Bergen dersom de ønsker det.

— De er blitt bergensere og må få fortsette å være det, sier han.