• Jeg er bare en enkel flyger uten kjennskap til regnskap og revisjon, sa Thor K. Tjøntveit i sin forklaring i Oslo tingrett tirsdag.

ARNT FOLGERØ, NTB

Tjøntveit er tiltalt for omfattende momsbedrageri og bedrageri i forbindelse med lån. I retten sa han at han alltid har hatt fagfolk til å føre og gjennomgå sine regnskaper.

Men ifølge rettsforklaringen kan han ikke ha vært heldig med de regnskapsførerne og revisorene som har vært inne i bildet i de sakene han er tiltalt for.

— Jeg føler meg rett og slett ført bak lyset av mine revisorer. Hadde de gjort jobben sin, ville jeg ikke stått her i dag, sa Tjøntveit i retten.

Skattekontroll

Etter en skattekontroll i april 2000 ga Tjøntveit sin regnskapsfører beskjed om at han ikke ville ha noe momsbråk med skattemyndighetene.

Kontrollen fra fylkesskattekontoret i Oslo gjaldt handel med landbruksmaskiner mellom Tjøntveits enkeltmannsforetak og ett av de to aksjeselskapene som er involvert i den pågående straffesaken. Fylkesskattekontoret stilte spørsmål ved fakturaene fra salget.

Tjøntveit sa i retten at han henviste spørsmålene til sin regnskapsfører siden han selv bare var operativ leder i selskapet og derfor ikke hadde noe med fakturaene å gjøre.

Solgte seg ut

Tjøntveit fortalte også representanten for fylkesskattekontoret om planene om å bryte stein som skulle selges fra hans enkeltmannsforetak til aksjeselskapet Hesthagen Farm Equipment. Han fikk da beskjed om å selge seg ut av aksjeselskapet Hestehagen Farm Equipment for å få godkjent regnskapene i forbindelse med handelen mellom foretaket og selskapet. Tjøntveit solgte seg ut og amerikanerinnen Patricia Long ble dermed eneeier av aksjeselskapet.

— Dermed mente jeg at alt var i orden, sa Tjøntveit.

Men ifølge påtalemyndigheten ble det ikke orden på sakene. De hevder at Tjøntveit var ansvarlig for at det ble skrevet fiktive fakturaer for kjøp og salg mellom hans foretak og de to aktuelle aksjeselskapene på til sammen 218 millioner kroner i årene 2000, 2002 og 2002, med krav om fradrag for inngående moms på ca. 50 millioner kroner.

Veivet i gulvet

Og det var nettopp et brev om fradrag for inngående moms som skulle få temperaturen til å gå i været under tirsdagens rettsmøte. Brevet, angivelig fra Tjøntveit til sin regnskapsfører, gjaldt spørsmål om det var mulig for Tjøntveits enkeltmannsforetak å få utbetalt fradrag på inngående moms i 2000 for handel som ble gjort i 1993. Det er dette brevet som Tjøntveit mener er grunnlaget for at Økokrim rykket ut og skulle arrestere ham i september 2002.

Under aktors eksaminasjon på dette punktet, ble Tjøntveit så oppbrakt at han veivet to dokumentpermer i gulvet fra sin plass i tiltaleboksen.

— Min regnskapsfører sa at det ikke var lovlig, sa Tjøntveit.

— Men likevel er det ført opp, sa aktor, førstestatsadvokat Petter Nordeng.

— Dette må dere spørre min regnskapsfører om. Jeg skjønner at dere mener jeg påvirket min regnskapsfører til å bokføre dette, men det er ikke tilfelle, sa en oppbrakt Tjøntveit. Han fikk en stol å sitte på og et bord å ha dokumentpermene på etter at tingrettsdommeren hadde roet gemyttene.

TILTALT: Bedrageritiltalte Thor Kristen Tjøntveit (t.h.) i samtale med sin forsvarer, Torkjell Solbø. Tjøntveit er tiltalt for omfattende momsbedrageri og bedrageri i forbindelse med lån. <p/>FOTO: SCANPIX