Se også siste nytt om gisselaksjonen i vår liveblogg

  • De har sett døden i hvitøyet og har måttet forholde seg til at de kan bli drept. De har ikke hatt kontroll over sitt eget liv. Det er en ekstrem påkjenning å oppleve at andre personer styrer om du vil leve eller ikke leve, sier Gjermund Tveito.

Han er spesialist i klinisk psykologi og sier at det nordmennene har vært utsatt for i In Amenas er den største påkjenningen en kan oppleve.

Ulik påkjenning

Ut i fra de historiene som er kommet ut, antar han at påkjenningene har vært veldig ulike.

  • De som eventuelt har hatt sittet foran geværmunningen eller hatt bombebelte på seg, opplever et langt høyere angstnivå enn de som har gjemt seg i et rom, der trusselen handler om man blir funnet eller ikke, sier han.
  • Men dette er folk som trolig er trent og mentalt forberedt på slike situasjoner. Det vil påvirke reaksjonene deres, fordi de raskere kan ha klart å få tankekontroll over følelsene sine i gisselsituasjonen. Det vil redusere muligheten for at det går galt, sier krisepsykologen.

- Hvor alvorlige problemer kan de oppleve i etterkant?

  • Dette er så alvorlig at det vil ta lang tid før de klarer å få distanse til opplevelsen, slik at de for eksempel skal klare å konsentrere seg igjen og komme seg tilbake i arbeid. Dette er en skjellsettende opplevelse i livet som de aldri blir ferdige med. De vil få et annet forhold til liv og død og sin egen eksistens.

- Tror du de vil kunne klare å fungere normalt igjen?

  • Det tror jeg vi skal ha stort håp om. Dette virker som personer som har vært forberedt på slike situasjoner, derfor tror jeg noen vil klare det fint, mens andre kan slite i mange år, sier han.

— Ekstremt stressende

Krisepsykolog Øystein Teigre er enig i beskrivelsen av gisselsituasjonen som noe av det verste et menneske kan oppleve.

  • Virkeligheten er helt ute av kontroll, og stressfølelsen blir ekstrem. Mange vil føle på hjelpeløshet og avmakt samtidig som de er redde for å bli drept, sier han.

Når gisselsituasjonen er over, blir det svært viktig å sette ord på opplevelsen for å få ut angst og spenning av kroppen.

  • I en slik situasjon er det veldig mye som rett og slett ikke registreres fordi presset er så stort. Derfor må mange bruke tid på å sette sammen sin egen historie i ettertid for å få eierskap til det som skjedde. Hjernen lukker ut inntrykk når stresset blir for stort. Det er viktig å få alle opplevelsesbitene på plass.

En del som har vært gjennom gisselepisoder og tilsvarende traumer får problemer i etterkant.

  • Lukter, farger og gjenstander som minner om situasjonen kan være nok til å trigge angsten. Noen vil trenge profesjonell hjelp for å komme videre, sier han.