• Dette er en dom som jeg tror folk kan leve med. Nå føler jeg at vi kan begynne arbeidet med å legge dette bak oss, sier Tor Jones, nabo av Viggo Kristiansen.

— De siste dagene har folk holdt pusten. Vi har ventet på denne dommen slik at vi kan begynne å leve normalt, sier Jones. Han er styremedlem i velforeningen på Eg, og har vært vitne i saken.

Reagerer Jones reagerer på at Jan Helge Andersen ikke fikk lovens strengeste straff, men er lettet over Viggo Kristiansens dom.

Han sier det er betryggende at retten fant at bevisene var tilstrekkelige.

— Det har vært en frykt for at forsvarerne skulle klare å så tilstrekkelig tvil i saken slik at det ble frifinnelse, sier Jones. NTB