Reistad baserer sine uttalelser på en dansk forskergruppe som har gjennomgått internasjonale undersøkelser på området. Stress forbundet med arbeid får der direkte eller indirekte skylda for opp mot 50 prosent av de alvorlige hjertelidelsene.

Reistad reagerer på hovedbudskapet fra myndighetene om at folk må endre sin livsstil for å forebygge hjerte— og karsykdommer.

— Myndighetene legger i altfor stor grad ansvaret over på den enkelte. Settes det ikke større fokus på arbeidsmiljøforhold, vil det ikke være mulig å oppnå en optimal helsegevinst, sier Reistad til Dagsavisen.

Overlege Svein Sire ved hjertemedisinsk avdeling på Rikshospitalet sier pasientene stadig oftere oppgir tøffe krav i arbeidslivet som en viktig årsak til sin sykdom.

— For ti år siden var det langt færre pasienter som oppga stress i jobbsituasjonen som et stort problem. Fysiske forhold var vel så viktig. I dag derimot, er psykisk, langvarig stress og forventningspress et vanlig problem blant våre pasienter, sier Sire.

(NTB)