Haakon Lie sovnet stille inn på Oppsal sykehjem mandag i en alder av 103 år.

– Gjennom sitt ruvende virke og glødende engasjement var Haakon Lie med på å forandre Norge fra fattigsamfunn til velferdssamfunn. Norge og Arbeiderpartiet er takknemlig for hans innsats, sier Stoltenberg.

– Den siste i kvartetten

– Den siste i kvartetten som gikk i front under gjenreisingen av Norge er borte, sier Ronald Bye som tok over som Ap-sekretær etter Haakon Lie.

– Einar Gerhardsen, Konrad Nordahl, Trygve Bratteli og Haakon Lie særmerker seg. De utgjør gjenreisingens kvartett, sier Bye til NTB.

I 1969, i sitt 32. år, tok Ronald Bye over som partisekretær etter en mann som med hard hånd hadde bestyrt partikontoret siden 1945. Bye var partisekretær fra 1969 til 1975.

– I ettertid har jeg stusset over at jeg turte. Men jeg gjorde nå det, og overgangen gikk veldig greit. Han ryddet kontoret og reiste av gårde og ble ingen sjuende far i huset, sier Bye.

Hard i klypene

Han hadde selv ingen mellomværender med Haakon Lie, men legger ikke skjul på at Ap-legenden kunne være hard i klypene.

– Han kunne enkelte ganger komme innom partikontoret og fyre av en salve, særlig under EF-striden i 1972. Han ville at vi skulle bruke kraftigere lut og gjøre mer for å få et ja, sier Bye, som understreker at Haakon Lie hadde et stort register å spille på.

– Han var en kraftperson, men også en intellektuell begavelse, sier Bye og viser til de mange bøkene Lie skrev.