— Vi ser en annen kvinnerolle enn for 30 år siden. Trenden er den samme i andre vestlige land, og går hånd i hånd med kvinnenes inntog på arbeidsmarkedet, sier forsker Ragni Hege Kitterød ved SSB.

— Dessuten er det kommet teknologi som gjør ting raskere. Ikke minst halvfabrikata mat, som gjør matlagingen mindre tidkrevende, sier hun. Undersøkelsen om nordmenns tidsbruk avdekker at vi effektiviserer måltidene og kroppspleien, og bruker mer tid på tv og reiser.

Vi spiser for eksempel mer samtidig med at vi gjør andre ting, kanskje foran tv-en. Og tv-tittingen blir kanskje så sein at den «spiser» seg innpå kroppspleien om kvelden, sier Kitterød.

— Så vi lukter verre enn før?

— Nei, men det går fortere. Og vi presser inn flere ting på kortere tid.

Forsker ved SSB Odd Frank Vaage bekrefter at mannen har gjort et aldri så lite inntog på kjøkkenet.

— Det har er blitt en slags trend, og det skjedde på 90-tallet, sier Vaage.

I 1980 gjorde 40 prosent av mennene en innsats ved matlaging og servering. Nå er tallet 64 prosent.