• Dette er alvorlig, sier leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet som en kommentar til at studenter med toppkarakteren 5 i matematikk fra videregående skole stryker i hopetall ved sin første matte-eksamen på universitetet.

Hjetland har forståelse for at landets sivilingeniørutdanning ved NTNU «ikke kan senke listen» i matematikk.

— Men det er ikke sensorenes skyld hvis det er gått inflasjon i den gode karakteren 5 i videregående skole. De har retningslinjer som er gitt av departementet, sier hun.

— Karakterene fra matematikk i videregående skole (med høyeste fordypning 3MX/3MN i matematikk, red.anm.) og matematikk I på NTNUs sivilingeniørstudium viser at Reform '94 ikke kan være godt nok tilpasset de krav som må stilles til sivilingeniørutdanningen i Norge, sier Helga Hjetland.

— Hvis det er blitt slik som denne undersøkelsen kan tyde på, er det klart det blir problemer for sivilingeniørutdanningen, sier Hjetland som er overrasket over å høre at selv ikke forkurs og oppfriskningskurs har bedret tilstanden.