• Meningsmålingene som gir SV og Ap et flertall i Stortinget forteller meg at det er mulig med et regjeringssamarbeid mellom SV og Ap, sier partisekretær Martin Kolberg.

I morgen innleder han til debatt under Arbeiderpartiet i Hordaland sitt årsmøte i Bergen.

Han understreker at det ikke er aktuelt nå å utforme noen strategi der de to partiene foran neste stortingsvalg går til valg på et slikt regjeringsalternativ.

— Men meningsmålingene i går fortalte meg at et slikt samarbeid kan bli mulig dersom valgresultatet skulle tilsi det, understreker Kolberg.

Han vil i sin tale til partikameratene i morgen bruke nokså mye tid på den økte arbeidsledigheten og regjeringens passive politikk overfor denne situasjonen.

Bare distriktene rammes

— Vi er ikke uenig med regjeringen at et stramt budsjett med vekt på å få rente og kronekurs ned, er det aller viktigste. Men det er ikke nok når man ser den dramatiske industriavviklingen som er i ferd med å skje langs Møre og Vestlandskysten. Oslo er avindustrialisert for lengst og merker ikke noe til dette, men i distriktene som nå rammes har man ikke alternative arbeidsplasser som i Oslo, sier Kolberg.

Partisekretærene ser dette som et helt nytt trekk i vår etterkrigshistorie. Altså at distriktene med industri rammes så ensidig av arbeidsledigheten, mens Oslo-regionene som for lengst er avindustrialisert har knapphet på arbeidskraft.

Det er i denne situasjonen han mener det blir så galt å prioritere skattelette på 31 milliarder i valgperioden, hvor 19 milliarder allerede er gjennomført.

Gjør ingenting

— I stedet trenger vi disse pengene til å bedre ledighetstiltakene og styrke kommuneøkonomien. Det vil gi kommunene rundt om i distrikts-Norge noe handlingsrom å møte denne vanskelige situasjonen med, samtidig som flere ledige ville kunne komme seg ut igjen i arbeid, sier Kollberg.

Han oppfatter næringsminister Gabrielsens politikk som å foreta seg minst mulig. Markedet vil nok ordne opp til slutt.

Noen løsninger har heller ikke SV fordi partiet rett og slett ikke er opptatt av verdiskapning. Og særlig ikke skape verdier før de skal fordeles. De eneste som bryr seg og snakker om en aktiv næringspolitikk i dag er Arbeiderpartiet, mener Kollberg.