Mens noen skoler avvikler eksamen på tradisjonelt vis med oppgavebesvarelse for hånd, lar andre skoler elevene bruke PC på eksamensdagen, skriver Aftenposten.

Disse elevene kan dermed fritt bruke ordlisten i tekstbehandlingsprogrammet og de slipper å bruke tid på kladd og innføring. Likevel er oppgavene som gis de samme og besvarelsene skal rettes og karaktersettes etter de samme kriteriene.

— Vi mener at dette er både urimelig og urettferdig, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder for Lektorlaget, til avisa.