Med mange års fartstid fra bystyret og fylkestinget er Jakobsen på krigsstien, oppgitt og indignert over feil og fadeser som ble begått av flere statsråder både før og under valgkampen.

— Jens Stoltenberg burde ha vært kjappere med å kvitte seg med elendige statsråder som finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og sosialminister Guri Ingebrigtsen. Sosialministeren tråkket uti gang på gang. Hennes holdning til svake grupper er en skam for partiet! Det sier det meste når hun forsvarer sosialhjelpssatser som er så lave at ikke engang en Høyre-byråd i Oslo kan gå god for dem, tordner Jakobsen.

- Jeg hadde det vondt

— Schjøtt-Pedersen er ikke stort bedre. Jeg hadde det virkelig vondt da jeg hørte på ham under et folkemøte om velferdspolitikk som ble overført i fjernsynet på slutten av valgkampen. Som gammel sosialdemokrat var det en lidelse å lytte til den tafatte holdningen han la for dagen.

Den samme statsråden presterte for øvrig å innkalle den økonomiske elite tidlig på nyåret for å diskutere hva vi bør gjøre med oljeformuen. Det var knapt en eneste arbeiderpartimann til stede. Det sier alt om hvem han søker råd hos. Folk rett fra gaten? - Har du selv konstruktive råd? Blikket må vel helst vendes fremover? - Partiet må i hvert fall ikke legge lokk på debatten om hvorfor det gikk så galt for oss ved valget. Vi er nødt til å anstrenge oss for å vinne tillit igjen blant de svakeste i samfunnet. Da må vi også slutte å ta inn folk rett fra gaten og plassere dem i høye posisjoner - uten at de har noe som helst kjennskap til arbeiderbevegelsen, sier Arne Jakobsen.