Det historiske hotellet brant ned til grunnen 19. mai, men heldigvis ble ingen skadd. Nå viser rapporter fra brannvesenet som Norsk brannvernforening har gjennomgått, at brannsikkerheten var under enhver kritikk. Blant annet var det feil ved brannvarslingsanleggene, og rømningsveiene var for dårlig merket.

– Etter vår oppfatning bør hotellets eier prise seg lykkelig over at brannen lørdag 19. mai ikke skjedde nattetid med sovende gjester i bygningen, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Brant ned

Da meldingen om brannen kom, skjønte brannvesenet raskt at det var fare for at brannen skulle utvikle seg til en storbrann. Snaut tre timer senere var tragedien et faktum. Da var den eldste delen av 90 år gamle Dombås hotell fullstendig overtent og ble ansett som tapt.

– Dette er en svært trist dag for oss alle. Hotellet på Dombås betyr kjempemye for bygda, sa ordfører i Dovre, Erland Løkken, som var vitne til storbrannen.

Nå håper eieren å kunne gjenåpne deler av hotellet allerede 1. juli.

Ifølge Brannvernforeningen er det Lesja og Dovre brann— og feiervesen som har ansvar for å føre tilsyn med Dombås Hotell. I tilsynsrapportene for 2005 og 2006 har brannvesenet påpekt en generell mangel på dokumentasjon av lovpålagte brannsikringstiltak.

For sent

I tillegg er det påpekt feil ved brannvarslingsanlegg og mangelfull merking av rømningsveier. Det samme gjelder manglende dokumentasjon for gjennomført risikoanalyse. I begge rapportene etterlyses også dokumentasjon for kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannalarmanlegg, sprinkleranlegg og slokkeutstyr.

– Vi er gjort kjent med at nåværende eier hadde igangsatt arbeid for å rette på forholdene, men det skjedde dessverre for sent til å hindre at nok et nasjonalt byggverk av stor kulturhistorisk verdi har gått opp i flammer, sier Kalheim.

Slurv

Han mener for øvrig at også brannvesenet som tilsynsmyndighet har sviktet. Hvis brannvesenet avdekker alvorlige feil og mangler ved brannsikkerheten i hoteller og andre såkalte særskilte brannobjekter, kan eierne ilegges tvangsmulkt og i verste fall få stengt virksomheten inntil forholdene er rettet opp.

Kalheim peker på at mange i bransjen slurver med sikkerheten.

– Vi er ikke på jakt etter syndebukker, men Dombås-brannen bør være en alvorlig vekker når det gjelder oppmerksomhet rundt på brannsikkerhet, både for eiere av overnattingsbedrifter og kommunale brannvesen som tilsynsorgan, poengterer Kalheim.

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som samarbeider med forsikringsbransjen, næringslivet og myndighetene om å fremme brannsikkerhet i samfunnet.

BRANT NED: Dombås Hotell ble totalskadd i brannen lørdag 19. mai.
Bjørnsgaard, Hans-Ivar