Det sier kontreadmiral Trond Grytting, som er sjef for Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN). Kystvakta besluttet å bringe fartøyet til norsk havn etter at det hadde gjort seg skyldig i alvorlige fiskeriovertredelser, sier Grytting.

Han beskriver overtredelsene slik:

– «Elektron» hadde montert et stengenett eller tyvnett inne i trålposen, noe som gjorde at den tok med seg alle typer fisk inn i trålposen. Fartøyet har i tillegg hatt et stengenett foran sorteringsristen som gjør at yngel og småfisk også har fulgt med i sveipet. De norske inspektørene var om bord da trålposen ble dratt opp på dekk, og besetningen på «Elektron» forsøkte å fjerne bevisene på at det var begått grov miljøkriminalitet.

– Dette er miljøkriminalitet av verste sort, og det er Norges oppgave å sørge for at slike lovbrudd ikke går upåaktet hen, sier Grytting. Han sier «Elektron» også har brutt kystvaktloven ved å endre kurs etter å ha blitt bordet.