— Lømmelpakken som danskene har vedtatt er skremmende tragisk. Demonstrantene blir stemplet på forhånd som en trussel både mot staten og politiet. Dette kan lett føre til en tilspissing av konflikten og virke mot sin hensikt. Folk blir forbannet og det kan øke voldsnivået, sier Vegard Velle som er styreleder i Norges sosiale forum.

Han leder en delegasjon på 3-400 norske demonstranter som reiser til klimatoppmøtet i København for å delta i en den store markeringen 12. desember.

100.000 demonstranter

Til sammen blir det trolig minst 60.000 demonstranter i København sentrum denne lørdagen. Målet er 100.000 mennesker i gatene. Og danskene er forberedt på bråk. To tredjedeler av den danske politistyrken er kalt inn for å passe på at demonstrasjonen går fredelig for seg. I tillegg får danskene hjelp fra tysk, svensk og nederlandsk politi.

Hvordan demonstrasjonen blir om knappe to uker er uvisst. Men ifølge berlingske.dk har det eksistert planer om blokkade av havnen i den danske hovedstaden, og aksjoner som skal hindre fly i å lande på flyplassen Kastrup.

For knappe to uker siden vedtok regjeringen den såkalte «Lømmelpakken». Vedtaket gir dansk politi svært vide fullmakter til å stoppe demonstranter fra å lage bråk og opptøyer i gatene.

  • Politiet kan anholde personer preventivt i 12 timer. Det vil i praksis si at hvem som helst kan bli arrestert hvis politiet mistenker at de har tenkt å lage bråk.
  • «Å legge hindringer i veien for politiet» kan straffes med opp til 40 dager i fengsel.

— Ekstremt autoritært

  • Dette er en skremmende og tragisk utvikling. Slike bestemmelser er egnet til å skremme hvem som helst og framstår som ekstremt autoritært. De vitner også om et veldig negativt syn på en viktig folkelig mobilisering der folk prøver å si i fra om det som skjer med jordkloden, sier Vegard Velle.

Demonstrantene fra Norge er svært innstilt på å ha en fredelig demonstrasjon i København. Men selv om de håper å slippe å bli vitne til vold og opptøyer er de forberedt på at det likevel kan skje.

— Vi kommer til å gå samlet og spre telefonnumre som kan brukes dersom situasjonen blir kaotisk. Vi legger også vekt på å gi god informasjon om det som skal skje i bussene på vei nedover, sier Velle.

Klimaseilas

I forkant av demonstrasjonen i København kommer det til å gå busser fra Oslo, Bergen og Trondheim. Norges sosiale forum organisererer demonstranter fra en rekke organisasjoner og fagforeninger. Natur og Ungdom opp egne busser til København for sine medlemmer.

Dagen etter den store demonstrasjonen kommer dessuten 1200 nordmenn til København på den såkalte Klimaseilasen som blir arrangert av Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp. Tilsammen kommer trolig 2000 nordmenn til å delta på Klimatoppmøtet på ulike måter.

I Bergen regner demonstrantene med å fylle en buss. Thorleif Berthelsen fra Attac mener usikkerheten rundt om det blir en forpliktende avtale gjør det ekstra viktig å delta.

— Viktig at vanlige folk deltar

  • Det er en fare for at verden etter 2012 står uten en forpliktende avtale som kan avløse Kyoto. Derfor er det utrolig viktig å samle folk for å vise at det er et krav at man trenger omfattende kutt nå. Landene må bli enige om ambisiøse mål og de er vi rike som må gå foran og foplikte oss. Vi må vise politikerne at det er et ønske fra vanlige folk, sier han.

Berthelsen er også forberedt på at det kan bli opptøyer i København.

— For at vi skal hindre dette i å skje er det viktig at flest mulig vanlige mennesker deltar i gatene. Familier, gamle og fagbevegelser kan være med på å bidra til at det går rolig for seg. Det blir også en bred hovedparole, sier Berthelsen.

Til tross for tilreisende fra hele Europa kommer likevel flesteparten av demonstrantene til å være danske.

Hva mener du om politiets jernstrategi mot klimademonstrantene? Diskuter saken under!