Det sier prosjektdirektør Kenneth Stien i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Han sier at NHO har klare motforestillinger mot å redusere arbeidstiden til seks timer, og vil ikke delta i noen prøveprosjekter.

– Men hvis noen medlemsbedrifter mener de kan tjene på det, er ikke vårt syn til hinder for at de kan prøve dette ut, legger han til.

Både SinkaBerg-Hansen AS og Minera Norge i Oppdal, som etter en prøveperiode har gått over til seks timers daglig arbeidstid, er med i NHO. Et pikant poeng er at NHOs visepresident Lisbeth Berg-Hansen er medeier og styremedlem i SinkaBerg-Hansen AS.

– Vi har sett på de erfaringene som er gjort, blant annet i Frankrike og Sverige. Det finnes ikke ett vellykket forsøk som viser at kortere arbeidstid har gitt varig redusert sykefravær eller har dempet arbeidspresset. Det samme går frem av rapporten Rambøll Management laget for regjeringen i fjor. Den feller en hard dom over kortere arbeidstid, som er blitt et prestisjeprosjekt for fornyingsminister Heidi Grande Røys og LO, sier Stien.

NHOs motstand mot seks timers arbeidsdag skyldes dels at det tilsvarer 25 prosent lønnsøkning. Men først og fremst mener NHO at det er et galt svar på samfunnets utfordring med å skaffe nok arbeidskraft.

– Hvis 20 prosent av arbeidstimene forsvinner, vil vi ikke ha hoder og hender nok i samfunnet til å utføre de oppgavene som skal løses. Vi vet blant annet at helse— og omsorgssektoren vil få en mangel på 20.000 arbeidstakere med en slik reduksjon. Et argument har vært at flere vil stå lenger i arbeid. Men siden 1960-tallet er arbeidstiden redusert flere ganger. Samtidig har reell pensjonsalder gått ned. Det viser at kortere daglig arbeidstid ikke får folk til å stå lenger i jobb, sier Stien.