Det hevder ni miljøorganisasjoner, som krever at EU endrer sitt mål om at 9,5 prosent av all biltransport skal kjøres på biobrensel innen 2020.

I en fersk rapport fra miljøorganisasjonene går det fram at EU med sin politikk vil øke CO2-utslippet med mellom 81 og 167 prosent, i forhold til hva som hadde vært tilfelle dersom man lot bilene fortsette å kjøre på vanlig bensin og diesel.

Biodrivstoff er en klimakatastrofe, mener miljøorganisasjonene, som viser til at produksjonen av mais— og palmeolje også vil ramme matvareproduksjonen i verden.

Rapporten er laget av organisasjonene ActionAid, Birdlife International, ClientEarth, European Environment Bureau, FERN, Friends of the Earth Europe, Greenpeace, Transport & Environment og Wetlands International.