Bergens Tidende gjorde KrF-statsråden stor urett da vi onsdag skrev at han er blant dem i regjeringen som ønsker norsk EU-medlemskap. Det er en misforståelse. Høybråten stemte nei ved folkeavstemningen i 1994.

Han sier i en kommentar til BT at han står trygt forankret på partiets program også i EU-spørsmålet. Han er heller ikke på gli i retning noe ja-standpunkt, og han utdyper det slik:

— Nei, tvert imot. Den store utvidelsen som nå forestår vil snarere føre til at de små medlemslandene får mindre innflytelse enn de har i dagens EU.

For meg er demokratihensynet det viktigste i denne sammenheng, og EU-utvidelsen er i hvert fall ikke noe godt argument for å si ja til medlemskap, understreker Dagfinn Høybråten.