En gjennomgang NRK har gjort av innenriksrutene til SAS i Norge og Sverige viser at norske reisende, på fullpris og med dagens kroneverdi, betaler nesten 20 prosent mer per flytime enn svenskene. Såkalte Weekendbilletter, som må bestilles minst to uker i forkant, koster over 40 prosent mer per flytime i Norge.

I forrige uke kostet en weekendbillett mellom Kiruna og Stockholm 1.410 kroner. Samme distanse i Norge, Bodø — Oslo, kostet mer enn det dobbelte, melder NRK.

Samtidig konkluderer TØI i en helt ny undersøkelse med at SAS det siste året har oppført seg som en monopolist:

"Kapasiteten (i 2001/2002) er redusert med 15 prosent i setekilometer, nær 20 prosent når det gjelder antall avganger og enhetsinntekten har økt relativt sterkt. SAS må kunne sies å ha strammet relativt kraftig til i det norske markedet med tanke på å oppnå gevinster på kort sikt", skriver forsker Jon Inge Lian i undersøkelsen.

Jens Willumsen, senior vice-president og ansvarlig for prissetting i SAS-konsernet, benekter likevel overfor NRK at det er dyrere å fly med SAS i Norge enn i Sverige og viser til konsernets egne undersøkelser.

(NTB)